Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst meerjarenbegroting

2014

 • di
  04
  nov

  Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst meerjarenbegroting

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • wo
  12
  nov

  Duurzaam Financieel Management - Werkbijeenkomst meerjarenbegroting

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

De versterking van het financieel management van primair onderwijsbesturen is van groot belang voor de sector. Naast eerdere projecten als ‘Eerst kiezen, dan delen’ en ‘In Balans’ worden er dit schooljaar ook activiteiten georganiseerd die schoolbesturen ondersteunen bij de verdere professionalisering van het financieel management. Met name voor die schoolbesturen die meer zicht willen krijgen op hun meerjarig financieel perspectief. De bijeenkomsten zijn gericht op bestuurders, intern toezichthouders en controllers/ financiële staf.

In dit kader worden er dit schooljaar kleinschalige en op directe feedback gerichte werkbijeenkomsten georganiseerd rondom de volgende drie thema’s:

 1. Het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting
 2. De informatie voorziening in het kader van het intern (financieel) toezicht
 3. Risicomanagement en evaluatie financiële positie 

We starten met een tweetal werkbijeenkomsten rondom de beleidsrijke meerjarenbegroting Voorafgaand ontvangen de deelnemers gerichte verzamelopdrachten, tijdens de bijeenkomst worden de ontvangen materialen op hoofdlijnen besproken en geven de deelnemers aanvullende feedback op deze meerjarenbegrotingen.

Deze kleinschalige werkbijeenkomsten zijn erop gericht dat schoolbesturen uitvoerig stilstaan bij de aannamen met betrekking tot de meerjarige voorspellingen en de wijze waarop ze hebben getracht om de inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de meerjarenbegroting te borgen. De bijeenkomstleider zorgt voor het formuleren van de belangrijkste verbetermogelijkheden.
De geboden ondersteuning helpt bij een verdere aanscherping van meerjarenbegroting.
De deelnemers krijgen binnen twee maanden na afloop van een bijeenkomst de mogelijkheid om de aangepaste begrotingen in een individueel gesprek nog eens te bespreken met de sessieleider.

Inschrijven voor deze bijeenkomsten kan door middel van het formulier onderaan deze pagina. Vanwege de beperkte capaciteit is deelname wel aan een paar regels verbonden:

 • Uw bestuur werkt al met een meerjarenbegroting, maar toch ervaart u dat u onvoldoende zicht heeft op het meerjarig financieel perspectief.
 • Aan de hand van uw inschrijving volgt een korte telefonische intake.
 • Als het aantal aanmeldingen onze plaatsingsmogelijkheden overstijgen, dan wordt een selectie toegepast die ervoor zorgt dat  schoolbesturen met urgentie voorrang krijgen.

Op een later moment kondigen we in het kader van dit project ook bijeenkomsten aan rondom Intern Financieel toezicht en Risicomanagement en evaluatie financiële positie.

De bijeenkomsten duren een hele dag en vinden plaats op

4 november 2014, kantoor PO-Raad
12 november 2014, kantoor PO-Raad