Duurzame en gezonde scholen Congres

2021

 • wo
  10
  nov

  Duurzame en gezonde scholen Congres

  09:30 - 17:30
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  TU Eindhoven Auditorium
  Eindhoven

‘Niets doen is geen optie’. Met die woorden omschrijft Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte-OK de huidige opgave voor onderwijshuisvesting. Het onderwijsveld wacht de komende jaren een enorme uitdaging. Duizenden schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden vanwege het Klimaatakkoord. Maar hoe concretiseren gemeenten en schoolbesturen deze opgave? Wat kan er geleerd worden van opgedane leerervaringen elders? Op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november staat het leren uit de praktijk centraal.

Concretiseren van een bredere opgave

Om serieus werk te kunnen maken van de huisvestingsopgave voor het onderwijs is het noodzaak een samenhangend inzicht in de bredere maatschappelijke opgave te krijgen. Als verschillende verduurzamingsprogramma’s namelijk iets hebben laten zien, dan is dat door een integrale aanpak en het slim bundelen van meerdere opgaven meer kan worden bereikt dan dat iedere opgave zelfstandig was opgepakt. Geen enkele partij is daarbij in staat de opgaven afzonderlijk aan te pakken of op te lossen. Samenwerken en samen optrekken vanuit een visie op de bredere totaalopgave loont.

Waar het Scholenprogramma in Groningen heeft laten zien dat het schoolgebouw kan fungeren als onderdeel voor wijkvernieuwing, heeft het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen laten zien dat het vanuit de levensduurbenadering echt mogelijk is om tot een sluitende businesscase te komen. Het loslaten van de strikte scheiding tussen investeringen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud neemt betrokken partijen stapsgewijs mee op weg naar meer gezamenlijke manier van denken en doen. Want niets doen is niet langer een optie.

Duurzame & Gezonde Scholen Congres

Op zoek naar antwoorden op vraagstukken die er in de scholenbouw spelen organiseren Stedebouw & Architectuur, Platform31, Eindhoven University of Technology (TU/e), Kenniscentrum Ruimte-OK, Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen, in samenwerking met hoofdsponsor Saint-Gobain, het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november 2021. Op deze dag hoor je over de laatste stand der techniek als het gaat om energiezuinige, aardgasvrije, circulaire en gezonde scholen. Wat zijn de nieuwste lessen in het proces van de koplopers? Hoe financieren scholen en gemeenten de vele facetten van een duurzame en gezonde school? Welke andere samenwerkings- of contractvormen zijn er om de ambities van vandaag te behalen? En vooral: hoe pas je dit alles optimaal in binnen het kader van het primaire proces: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Meer info of aanmelden?

Ga dan naar de website van het Duurzame en Gezonde scholen Congres.