Expertsessies ICT, technologie & innovatie

2018

 • do
  22
  feb

  Expertsessies ICT, technologie & innovatie

  09:30 - 13:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  Meeting Plaza
  Godebaldkwartier 20
  3511 DX Utrecht
 • do
  08
  feb

  Expertsessies ICT, technologie & innovatie

  09:30 - 14:15
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  Seats2Meet
  Moreelsepark 65
  Utrecht

Op 8 en 22 februari 2018 zullen vijf expertsessies plaatsvinden in twee ochtenden: de vijf hoofdlijnen van de nieuwe strategische agenda van de PO-Raad, vertaald naar een invalshoek vanuit ICT, technologie en innovatie. Samen maken we het thema concreet en ontwikkelen we ideeën over hoe we het in 2018 vorm kunnen geven.
 
Programma 8 februari
Hier staan de thema’s ‘sturing geven aan verandering’, ‘leerdoeldenken en curriculumbewustzijn’ en ‘organiseren van onderwijskwaliteit’ centraal. De volgende sprekers zijn uitgenodigd:

9.30 uur sessie 3: Pieter Cornelissen van Hogeschool Utrecht (HU) is directeur van het programma Onderwijsinnovatie. Welke ervaringen heeft hij opgedaan (successen en leerpunten) en wat kan het PO leren van het hoger onderwijs? En hoe linkt innovatie aan kwaliteit? Zie ook dit artikel.

11.00 uur sessie 4:  Sanne Tromp, directeur van SLO; het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar. Hoe kunnen bestuurders scholen in staat stellen om ICT zo effectief mogelijk in te zetten in het curriculum om onderwijs op maat vorm te geven?

Rond 12.30 uur is er een lunch

12.50 uur sessie 5: Jan Riezenbos, hoogleraar onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat ons meenemen in de wereld van onderwijslogistiek. Hij richt zich op de vormgeving en het monitoren en bijsturen van het leerproces dat een student doorloopt. Onderwijsinnovatie als verbeterproces. Zie ook zijn oratie van maart 2017.
 
Afsluiting rond 14.15 uur.

Programma 22 februari
We starten met de onderwerpen ‘het versterken van het innovatief vermogen’ en ‘de rol van ICT bij IKC’s’. De volgende sprekers zullen met ons in gesprek gaan op deze ochtend:

9.30 uur sessie 1: Marleen Stikker, directeur van de Waag Society, zal ons meenemen in haar visie op het versterken van innovatiekracht. De Waag Society – Institute for art, science and technology – is een pionier op het gebied van digitale media. Het Creative Learning Lab staat aan de wieg van maker educatie. OCW organiseert in 2018, gezamenlijk met een groot aantal landelijke partners, de Maker Education Fair.

11.00 uur sessie 2: Sebastiaan Baauw, oprichter van Innovatie nul13 neemt ons mee in de rol van ICT bij het vormen van een Integraal Kindcentrum. Alle partijen hebben te maken met het gebruik van ICT maar allen met een eigen doel terwijl er binnen een IKC uiteindelijk een gemeenschappelijk doel te behalen is. Hierbij is gebruik maken van elkaars gegevens vaak een spannend thema, terwijl er veel winst te behalen is. Innovatie nul13 begeleidt organisaties die werkzaam zijn met 0 – 13- jarigen.

Om 12.30 en 13.00 uur sluiten we af met een lunch.


Aanmelden?
U bent van harte welkom om nieuwe kennis op te doen en één of meerdere sessies bij te wonen. Graag vernemen we wie van uw organisatie aanwezig zullen zijn. U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier