Follow-up bijeenkomsten 'Diversiteit in teams en professioneel personeelsbeleid'

2017

 • vr
  10
  feb

  Follow-up bijeenkomsten 'Diversiteit in teams en professioneel personeelsbeleid'

  00:00
  Zaandam
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Omgeving Zaandam
  Zaandam
 • wo
  15
  feb

  Follow-up bijeenkomsten 'Diversiteit in teams en professioneel personeelsbeleid'

  00:00
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Eindhoven
  Eindhoven
 • wo
  15
  mrt

  Follow-up bijeenkomsten 'Diversiteit in teams en professioneel personeelsbeleid'

  00:00
  Arnhem
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Regio Arnhem
  Arnhem
 • wo
  08
  mrt

  Follow-up bijeenkomsten 'Diversiteit in teams en professioneel personeelsbeleid'

  00:00
  Rotterdam
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  Regio Rotterdam
  Rotterdam

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het ministerie van OCW en zijn bestemd voor schoolbestuurders, schoolleiders en andere medewerkers die betrokken zijn bij het personeelsbeleid. Deelname is kosteloos.

Het afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad en de sociale partners gewerkt aan een kwalitatieve impuls van de functiemix o.a. door middel van regionale bijeenkomsten en individuele trajecten. Met veel schoolbesturen is ingezet op het versterken van het personeelsbeleid, het vergroten van de diversiteit in teams en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Dat heeft al geleid tot mooie resultaten!

Tijdens de regionale bijeenkomsten stonden de volgende thema's centraal

 •  Professioneel personeelsbeleid - Hoe zorg je dat het HR-beleid ondersteunend is aan de ambities van de school?
 •  Diversiteit in teams - Hoe vergroot je de diversiteit in het team?
 •  Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de leraar - Hoe stimuleer je dat leraren zich blijven ontwikkelen en eventueel specialiseren?

Kortom: hoe geef je als schoolbestuurder leiding en richting aan professioneel personeelsbeleid om zo de kwalitatieve doelstellingen van je school cq scholen te verbeteren? Vragen waar veel schoolbestuurders in het basisonderwijs mee bezig zijn en andere bestuurders al stappen in hebben gezet. De Alliantiefabrieken hebben gezorgd voor het uitwisselen van ideeën, het verkrijgen van nieuwe contacten en bovenal voor het ontstaan van tientallen nieuwe creatieve verbindingen en samenwerkingsverbanden: allianties!

Follow-up
Graag bouwen we samen met u door op de slimme en creatieve allianties van de Alliantiefabrieken. In 2017 zullen er weer een vijftal bijeenkomsten worden georganiseerd rondom dezelfde thematiek. In deze zogenaamde Follow-upbijeenkomsten staan een viertal zaken centraal:

 •     Delen van de praktische succesverhalen
 •     Voortgang van de gesloten Allianties   
 •     Maken van nieuwe verbindingen
 •     Agenderen van regionale successen en verbeterpunten

Wie zijn er nog meer uitgenodigd?
De Follow-upbijeenkomsten zijn bedoeld voor de deelnemers aan de verschillende Alliantiefabrieken (Schoolbestuurders, HR-manager, P&O’ers, etc.). Uiteraard zien we de groep deelnemers graag groeien. Daarom zijn alle schoolbestuurders, schoolleiders en andere medewerkers die betrokken zijn met het personeelsbeleid van harte welkom. Dit is dé kans om snel en concrete stappen te maken in samenwerking met collega-scholen in uw eigen regio.
Waar en wanneer?

Aanmelden kan via deze link.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jesse Wiltink, j.wiltink@berenschot.nl

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.