Geannuleerd: Rondetafelgesprek Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

2013

 • di
  19
  mrt

  Geannuleerd: Rondetafelgesprek Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Op verzoek van de ministeries van OCW en VWS hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zich gebogen over een agenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. Dit thema wordt nu nog versnipperd behandeld door een zeer groot aantal partijen maar moet dichter naar de scholen worden gebracht. De sectorraden hebben deze handschoen samen opgepakt. Dat heeft geleid tot een ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en om de school’. 

De PO-Raad heeft deze opdracht voor de sector primair onderwijs vertaald in een meer specifiek plan. De kern daarvan bestaat uit twee elementen. De PO-Raad doet een concreet voorstel om bewegingsarmoede en alles wat daaruit voortkomt aan te pakken met een gericht sportstimuleringsproject. Daarnaast wil de PO-Raad de vraag beantwoorden op welke wijze het bewegen en de leefstijl van kinderen in de basisschoolleeftijd een impuls zou kunnen krijgen.

Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord aangegeven te streven naar meer uren gymles per week. Dit voornemen heeft bij de leden van de PO-Raad al veel vragen opgeroepen, over onder andere de wenselijkheid ervan, over de financiering en gewenste bevoegdheden van leerkrachten.

Vragen en reacties
Wegens gebrek aan belangstelling gaat deze rondetafel bijeenkomst niet door.
Wel vernemen wij graag uw reacties/ behoeftes en ervaringen  t.a.v. bijvoorbeeld de wens van het kabinet om te komen tot een derde uur bewegingsonderwijs, de Gezonde School, bevoegdheid (vak) leerkrachten en de borging van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

Uw bericht is van harte welkom bij de betrokken beleidsmedewerker H. van der Putten via h.vanderputten@poraad.nl