Gesprekstafel over schooladvies & eindtoets

2018

 • di
  10
  apr

  Gesprekstafel over schooladvies & eindtoets

  13:00 - 14:30
  Rosmalen
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Locatie:

  Stichting Signum
  Berlicumseweg 8g
  5248 NT Rosmalen
 • vr
  13
  apr

  Gesprekstafel over schooladvies & eindtoets

  13:00 - 14:30
  Assen
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Locatie:

  Van der Valk
  Balkenweg 1
  Assen
 • vr
  20
  apr

  Gesprekstafel over schooladvies & eindtoets

  13:00 - 14:30
  Heemskerk
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Locatie:

  Stichting Tabijn
  De Trompet 1960
  1967 DB Heemskerk

Welke rol moeten schooladvies en eindtoets spelen in de schoolloopbaan van een leerling? Die vraag staat centraal in drie gesprekstafels die de PO-Raad hierover in april organiseert, aansluitend op drie van de regiobijeenkomsten. Leden van de PO-Raad nodigen we van harte uit hieraan deel te nemen.

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de Wet toetsing van kracht. De meest ingrijpende verandering is de rol en het afname moment van de eindtoets. Zo werd de eindtoets verplicht en kregen scholen de ruimte om uit meerdere eindtoetsen te kiezen. Naast de Centrale Eindtoets worden ook eindtoetsen van marktpartijen toegelaten.

Een belangrijk doel van de wet is het verbeteren van de schooladvisering. Met het oog hierop is in de wet bepaald dat het advies van de basisschool leidend is. Om dit te onderstrepen, is ook de afname van de toets verschoven naar april/mei, nadat de basisschool het advies heeft gegeven. Wel dient de basisschool de eindtoets te gebruiken als tweede objectief gegeven in de schooladvisering. Dit houdt in dat de school bij een hogere eindtoetsuitslag het gegeven schooladvies moet heroverwegen, wat kan leiden tot een bijstelling van het advies.

Dit jaar wordt geëvalueerd wat de effecten van de wet in de praktijk zijn. Vooruitlopend op deze evaluatie wil de PO-Raad graag de brede discussie voeren over de rol van het schooladvies en de eindtoets zodat we weten hoe de sector tegen dit vraagstuk aankijkt.

We organiseren de gesprekstafel aansluitend op drie regiobijeenkomsten. Graag gaan we met u in gesprek over onder meer:

 • Wat is volgens u de belangrijkste functie van de eindtoets?
 • Kunnen meerdere functies in 1 toets gecombineerd worden of moet het anders?
 • Moet er keuzevrijheid zijn als het gaat om de eindtoets? Hoe kan daarvoor worden gezorgd?
 • Wanneer zou de eindtoets moeten worden afgenomen?

Waar

 • 10 april Regiobijeenkomst Rosmalen 13:00-14:30 u.
 • 13 april Regiobijeenkomst Assen 13:00-14:30 u.
 • 20 april Regiobijeenkomst Heemskerk 13:00-14:30 u.

Deze bijeenkomst is een eerste serie in een reeks bijeenkomsten die de PO-Raad het komende kalenderjaar rondom dit thema organiseert.

Aanmelden

We stellen het op prijs als u uw komst per e-mail wilt melden bij Fijke van Boxmeer (f.vanboxmeer@poraad.nl).  

Trefwoorden: