Het Onderwijscafé: "Pesten aanpakken"

2013

 • wo
  10
  apr

  Het Onderwijscafé: "Pesten aanpakken"

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Tijd: 16.30 – 18.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)

Doelgroep: Alle geïnteresseerden

Locatie: Studio Dudok, Hofweg 1a, 2511 AA Den Haag

Debat onder leiding van Boris van der Ham

Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. De meeste scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan het pestprotocol. En een grote meerderheid registreert de veiligheidsincidenten die zich op school voordoen, om zo beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en die waar nodig te verbeteren. Er zijn verschillende methoden die scholen gebruiken om pesten aan te pakken.
De staatssecretaris van OCW komt naar verwachting in maart met een plan van aanpak om het pesten op scholen te bestrijden.
De maatschappelijke discussie spitst zich toe op wat we kunnen doen om schrijnende situaties te voorkomen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de school een veilige plek is waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Wat is de rol van social media als we het over pesten hebben?
 
In dit Onderwijscafé gaan we graag met u in gesprek: Hoe kunnen we pesten het beste aanpakken en bestrijden?

Over Het Onderwijscafé
Het Onderwijscafé is een initiatief van de Algemene Vereniging Schoolleiders, PO-Raad en VO-raad. Hier gaan politici, beleids- en opiniemakers met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in een politiek café met elkaar in gesprek en debat. In Het Onderwijscafé komen onderwijsactualiteiten aan bod – het nieuws van de dag – en wordt één langetermijnthema dat zowel primair als voortgezet onderwijs raakt, uitgelicht. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het publiek. Na afloop kunnen aanwezigen napraten bij een hapje en een drankje. Het debat ‘Pesten aanpakken’ is voor iedereen vrij toegankelijk na aanmelding.