IKC dag op locatie in Wijk bij Duurstede: Geen kind Wijk uit

2021

 • di
  01
  jun

  IKC dag op locatie in Wijk bij Duurstede: Geen kind Wijk uit

  15:30 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Schoolleiders

Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd door de PO-Raad en is interessant voor: bestuurders, bovenschoolse directeuren, schoolleiders en leidinggevenden/bestuurders in de kinderopvang.

In een serie van inspirerende en informatieve bijeenkomsten krijgen schoolbestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg en/of gemeente de kans om te leren van de praktijk. Tijdens deze editie opent Brede school Het Anker haar virtuele deuren.

Geen kind Wijk uit

Binnen Brede school het Anker werken kinderopvang, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs zo nauw mogelijk samen. Dankzij deze samenwerking én een verbrede toelating voor cluster 3 en 4 in de sbo-school, hoeven steeds minder kinderen naar een andere regio te reizen om passend onderwijs te ontvangen. Ze kunnen nu in Wijk bij Duurstede naar school en dit biedt diverse voordelen. Zo zitten de kinderen op dezelfde school als hun broertjes en zusjes en hebben zij meer aansluiting met leeftijdgenootjes in de buurt. Basisschool Het Anker en speciale basisschool Het Anker verzorgen samen het onderwijsprogramma. Op papier zijn dit weliswaar twee scholen maar in de praktijk functioneren zij als één school, met één team, één jaarkalender en één directie. Zo ontvangt elk kind het onderwijs, de begeleiding en de ondersteuning die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

Werken vanuit units

Binnen Het Anker zijn er vier units: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De units bestaan uit groepen voor zowel het speciaal (basis)onderwijs als het regulier basisonderwijs. Sinds dit schooljaar zijn de groepen 1 t/m 3 inclusief, kinderen met en zonder TLV maken deel uit van dezelfde stamgroep. De leerlingen werken in hun eigen groep en met leerlingen uit andere groepen. Er zijn kinderen die groeps- en/of schooldoorbroken onderwijs krijgen in de basisvakken. Ook wordt er met de hele unit samen buiten gespeeld zodat alle kinderen elkaar ontmoeten, ongeacht hun groep. 

Aanvullend aanbod

Er is een speciaal deeltijdaanbod voor hoogbegaafde kinderen (Exploragroep) en voor kinderen met een verblijfsvergunning die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In de buitenschoolse opvang is er een aparte groep voor kinderen die wat extra’s nodig hebben. Tijdens deze online IKC-dag op locatie zullen Inge Westerveld (directeur Het Anker), Carolien Karapetov - van der Linden (leerkracht en unitregisseur) en Carole van Ginkel (medewerker peutergroep) vertellen over het concept en de samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Over de IKC-dagen op locatie

De IKC-dagen op locatie zijn voor bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over thema’s zoals doorgaande leerlijn, bestuurlijke modellen voor IKC’s, passend onderwijs en samenwerking met jeugdhulp. Deelnemers gaan met leidinggevenden en bestuurders in gesprek over visievorming, de beste strategie en (be)sturing voor ‘hun’ IKC of brede school en over noodzakelijke processtappen tijdens het transformatieproces van school en kinderopvang naar nauwere samenwerking.

Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen over het voorkomen van valkuilen op de werkvloer, het aanjagen van successen en om ervaringen uit te wisselen met o.a. bestuurders en locatiemanagers.

De bijeenkomsten zijn praktisch, thematisch opgezet met relevante IKC-thema’s en worden gepresenteerd door wisselende IKC of brede school-locaties. 

Praktische informatie en aanmelden

Aanmelden kan via Job van Velsen, via het e-mailadres ditis@etuconsult.nl. Vermeld in ieder geval je naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. Neem gerust een partner uit de gemeente, de jeugdzorg, de kinderopvang of peuterspeelzaal mee, maar vermeld dit s.v.p. wel bij de aanmelding. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je het definitieve programma en een deelnemerslink.

Meer informatie 

Lees het praktijkvoorbeeld van Het Anker of bezoek de website
En lees meer over Geen Kind Wijk Uit