IKC-dag op locatie: Kindcentrum Borgele

2019

 • vr
  05
  apr

  IKC-dag op locatie: Kindcentrum Borgele

  09:30 - 13:00
  Deventer
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Schoolleiders

  Locatie:

  KC Borgele
  Groenewold 186
  7414 CK Deventer

In een serie van vier inspirerende en informatieve bijeenkomsten krijgen schoolbestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg en/of gemeente de kans om te leren van de praktijk.

Tijdens deze editie opent KC Borgele in Deventer haar deuren voor ons. Huub de Haan, directeur van het KC zal ons verwelkomen en informeren over de samenwerking op De Borgele. ‘Gewoon waar het kan, maatwerk voor ieder kind dat dit nodig heeft’, is het adagium van KC Borgele. Ieder kind heeft een eigen ondersteuningsbehoefte en bij KC Borgele sluiten ze hier zoveel mogelijk bij aan zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

KC Borgele heeft een uniek aanbod waarin vier organisaties nauw samenwerken aan de ontwikkeling van alle kinderen. Doordat het KC het kind en zijn ontwikkelruimte als vertrekpunt zien, kijken de partners in het reguliere basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en het orthopedagogisch dagcentrum over de grenzen heen naar wat er mogelijk is.

Gastspreker tijdens deze IKC-dag op locatie is Wim Ludeke, lid van het College van Bestuur van stichting De Onderwijsspecialisten.

Wim wordt gezien als een pionier. En waar nodig buigt hij de gevestigde regels. Wim zal spreken over zijn ervaringen en vooral ook over hoe je je ambities, in de context van de thema’s passend onderwijs en verbinding opvang - onderwijs - zorg, kunt waarmaken. 

Over de IKC-dagen op locatie

De IKC-dagen zijn voor bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over thema’s zoals doorgaande leerlijn, bestuurlijke modellen voor IKC’s, passend onderwijs en samenwerking met jeugdhulp. Deelnemers gaan met IKC-bestuurders in gesprek over visievorming, de beste strategie en (be)sturing voor ‘hun’ IKC en over noodzakelijke processtappen tijdens het transformatieproces van school en kinderopvang naar integraal kindcentrum.

Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen over het voorkomen van valkuilen op de werkvloer, het aanjagen van successen en om ervaringen uit te wisselen met locatiemanagers.

De bijeenkomsten zijn praktisch, thematisch opgezet met relevante IKC-thema’s en worden gehouden op wisselende IKC-locaties. De lunch is inbegrepen en op elke locatie is een rondleiding onderdeel van het programma.

Praktische informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden via een e-mail naar ditis@etuconsult.nl (Job van Velsen) met uw naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Neem gerust uw partner uit de gemeente, de jeugdzorg, de kinderopvang of peuterspeelzaal mee, maar vermeld dit s.v.p. wel bij uw aanmelding. Er is plek voor maximaal 24 deelnemers en vol is vol.

Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma.