Inspiratie-estafette verbinding onderwijs-jeugdhulp

Overig

Iedere laatste vrijdag van de maand organiseert de 'Werkagenda verbinding onderwijs-jeugd' een inspiratiesessie op locatie voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met passend onderwijs. Deze maand zelfs twee! 

1. Passend onderwijs in Rotterdam, Leerrecht en het KID-project


Omschrijving: Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam stroopt al ruim twee jaar haar mouwen op. Met als doel het goed toerusten van basisscholen, zodat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Maar hoe doet PPO Rotterdam dat nu precies? Wat zijn de uitgangspunten, de successen, maar ook de knelpunten in een grote stad als Rotterdam? Directeur-bestuurder Nicole Teeuwen geeft u een kijkje in de ondersteuning van Rotterdamse kinderen. Vervolgens zal de gemeente in deze sessie haar kijk op passend onderwijs presenteren en specifiek het Leerrecht toelichten. Tenslotte kijken we met elkaar naar de praktijk. En wel met de pilot Kinderen In Delfshaven, KID: een pilot waarin kleuters met externaliserend gedrag binnen het regulier onderwijs, in de eigen wijk worden ondersteund. Er is ruimte om met elkaar door te praten tijdens een lunch die wordt verzorgd door VSO leerlingen uit het praktijkonderwijs.

Organisatie: Samenwerkingsverband PPO Rotterdam, Nicole Teeuwen
(directeur-bestuurder), Ingeborg Steenwinkel (projectleider KID)
en gemeente Rotterdam
Tijdstip: 10.00 uur tot 13.00 uur (inclusief lunch)

Schrijf u hier in voor deze sessie.

2. Hoe krijgen en houden we in Purmerend zoveel mogelijk kinderen op het (speciaal) onderwijs in plaats van in zorgtrajecten of thuis?

 

Omschrijving: Om dit te realiseren hebben wij twee maatwerktrajecten ontwikkeld. Eén gericht op jonge kinderen van 3-8 jaar waarbij het van belang is de kinderen vroeg in beeld te hebben bij het ODC. Via een maatwerktraject ontwikkeld door de wisselwerking tussen begeleiders en leraren worden kinderen vaardigheden geleerd om op het speciaal onderwijs in te kunnen stromen. En één voor kinderen van 8-15 jaar. Dit traject, De Droomklas, is gericht op zowel jongeren die dreigen uit te vallen op speciaal onderwijs als op kinderen in zorgtrajecten waarin de inschatting is dat zij de potentie hebben om naar het speciaal onderwijs door te stromen. Hierin worden zorg, behandeling en onderwijs samengebracht om de kinderen te versterken en de mogelijkheden van het onderwijs op te rekken.

Organisatie: ODC Prinsenstichting en Martin Luther Kingschool Purmerend
Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur

Schrijf u hier in voor deze sessie.

2017

 • vr
  31
  mrt

  Inspiratie-estafette verbinding onderwijs-jeugdhulp

  10:00 - 13:00
  Rotterdam
  Overig
  Samenwerkingsverband PPO
  Schiekade 34
  Rotterdam
 • vr
  31
  mrt

  Inspiratie-estafette verbinding onderwijs-jeugdhulp

  10:00 - 12:00
  Purmerend
  Overig
  Martin Luther Kingschool
  Den Uyllaan 10-12
  Purmerend