Intensieve samenwerking tussen vo en vso

2017

 • ma
  13
  feb

  Intensieve samenwerking tussen vo en vso

  13:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern

Deze bijeenkomst is bestemd voor leidinggevenden en bestuurders van scholen voor vo en vso cluster 3 en 4, met name scholen actief op het gebied van samenwerking en (voornemens tot) integratie. Ook samenwerkingsverbanden VO en andere belangstellenden zijn welkom.

Resultaten praktijkonderzoek NRO

Tijdens deze bijeenkomst vindt een terugkoppeling plaats van de resultaten van het praktijkonderzoek van het NRO naar geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (voortgezet onderwijs) en wordt in het verlengde hiervan ingegaan op de contouren van een ondersteuningsprogramma voor scholen.

Ingegaan wordt allereerst op de bevindingen uit de landelijke inventarisatie naar samenwerking en integratie onder vso en vo-scholen en de analyse van een viertal praktijkbeschrijvingen en werkontwikkelingsvragen in dit verband.

Ondersteuningsprogramma

In het tweede deel van deze sessie staat het ondersteuningsprogramma centraal dat rond dit thema is ontwikkeld voor scholen voor vo en vso cluster 3 en 4. Het ondersteuningsprogramma voorziet in uitwisselingsbijeenkomsten waarin ervaringen kunnen worden gedeeld, bijeenkomsten op bezoeklocaties, ruimte voor werkontwikkeling, en een vraagbaakfunctie. Dit ondersteuningsplan wordt uitgevoerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO in samenwerking met LECSO, het platform samenwerkingsverbanden en andere deskundigen op dit terrein, waaronder in het bijzonder ervaringsdeskundigen uit praktijkinitiatieven.

Praktische informatie

Wanneer: Maandag 13 februari 2017
Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 Utrecht
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Voor wie: leidinggevenden en bestuurders van scholen voor vo, vso cluster 3 en 4
Aanmelden: Via dit formulier

Trefwoorden: