Introductiecursus integrale toepassing FUWA-PO in het primair onderwijs

2015

 • di
  27
  okt

  Introductiecursus integrale toepassing FUWA-PO in het primair onderwijs

  09:00 - 13:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht

In de CAO PO 2014-2015 staat dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van de Functiebeschrijvingen en –waarderingen voor het primair onderwijs (FUWA-PO). Daarmee wordt de FUWA-PO integraal in het primair onderwijs toegepast. Dat is een forse verandering. Tot op heden hoefde de FUWA-PO immers niet te worden toegepast bij normfuncties als schoolleiders/directeuren.

De verandering heeft tot gevolg dat de schoolbesturen de komende jaren de leidinggevende functies moeten beschrijven en waarderen met behulp van de FUWA-PO. De besturen moeten hiervoor een SPO(Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs)-gecertificeerde adviseur raadplegen. Daarnaast wordt ook de rol van de P&O-er met kennis van functiewaardering belangrijker. Omdat de P&O’er samen met het bestuur de inhoud van de diverse functiebeschrijvingen en -waarderingen in de organisatie bepaalt. 

Tijdens deze introductiebijeenkomst functiewaardering krijgen P&O-ers een handvat voor de aanpak en werkwijze die helpen bij de keuzes die moeten worden gemaakt om tot een goede functiebeschrijving en –waardering te komen van de schoolleiders. Die past bij de eigenheid van de eigen organisatie.

Het gaat daarbij om keuzes die te maken hebben met een goede en evenwichtige organisatiestructuur, de taakinvulling en de bij de functie behorende verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hoe kun je zo’n proces aanpassen, uit welke fasen bestaat het project en wie moet wanneer betrokken worden? Wat houdt functiewaardering eigenlijk in en hoe werkt het beschrijven en waarderen van functies? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven. Daarnaast wordt het gebruik van de nieuwe functiereeks leidinggevenden toegelicht en worden er voorbeelden gegeven van schoolleidersfuncties in relatie tot besturings- en organisatiemodellen zoals die in de praktijk kunnen voorkomen. De themabijeenkomst wordt geleid door Ellie Roetgerink, specialist FUWA.

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst is gericht op P&O’ers. Er is slechts een beperkt aantal beschikbare plaatsen, dus meld u snel aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeltje Dijkstra. Deelnemen is gratis.