Jaarconferentie 2014 Nationaal Techniekpact 2020

2014

 • ma
  19
  mei

  Jaarconferentie 2014 Nationaal Techniekpact 2020

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad, Extern

Op 13 mei 2013 sloten het onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, topsectoren, regio’s en het Rijk het Nationaal Techniekpact 2020. Het pact is gesloten om het oplopende tekort aan technisch personeel aan te pakken. Dit tekort belemmert de groei van bedrijven en zet daarmee de economische groei van Nederland onder druk. Het Techniekpact telt 22 concrete acties die ervoor moeten zorgen dat leerlingen vaker kiezen voor techniek, een technische opleiding afronden en werk in de techniek vinden. En dat het huidige personeel in de techniek behouden blijft.

Waar staan we een jaar na de ondertekening? Die vraag staat centraal bij de eerste Jaarconferentie die op 19 mei wordt gehouden. De conferentie vindt dit jaar plaats in regio Zuidoost-Nederland, in Eindhoven. De conferentie bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder werkbezoeken aan vier locaties in Eindhoven, workshops voor professionals uit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs en een plenaire afsluiting. De centrale locatie van de conferentie is Igluu, Lichttoren 32, Eindhoven. Simone Walvisch is namens de PO-Raad aanwezig bij de conferentie en zal met ruimtevaarder André Kuipers ingaan op techniek in het primair onderwijs.

Werkbezoeken op vier locaties in Eindhoven

In het eerste deel van de conferentie, die duurt van 13:25 - 15:30 uur, worden werkbezoeken georganiseerd voor bewindspersonen, bestuurders en betrokkenen. De werkbezoeken zijn opgezet rond de lijnen van het Techniekpact (Kiezen voor Techniek, Leren in Techniek en Werken Techniek) en laten zien welke uitdagingen er op het gebied van techniek liggen en hoe die in het kader van het Techniekpact worden aangegaan.

Alleen de introductie en de rondleiding bij de werkbezoeken zijn voor de pers toegankelijk (graag hiervoor aanmelden, zie verder in dit bericht). Interviews met bewindslieden en bestuurders kunnen na de plenaire afsluiting in Igluu plaatsvinden.

De vier locaties van de werkbezoeken

1. Ketenbenadering werken en leren in de Techniek, AddLab, Leidingstraat 27 (in bijzijn van minister Kamp)

2. Wetenschap en Techniek in primair onderwijs, De Ontdekfabriek, Torenallee 27 (in bijzijn van staatssecretaris Dekker)

3. Excellent beroepsonderwijs Topsectoren, TecLab, Frederiklaan 60a (in bijzijn van minister Bussemaker)

4. Instroom en behoud in de Techniek, Smit Ovens, Ekkersrijt 4302 (in bijzijn van Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid en Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact). 

Eerste resultaten Techniekpact

In de plenaire afsluiting, om 16:00 uur in Igluu (Lichttoren 32, Eindhoven) waarbij de deelnemers aan de workshops aansluiten, worden de eerste resultaten van het Techniekpact bekendgemaakt. André Kuipers zal er de start van zijn collegetour aankondigen. Hoe gaat hij jongeren en leraren in het basisonderwijs warm maken voor techniek? Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ontvouwt zijn plannen voor een ‘technische mavo’ en ook wordt duidelijk hoeveel beurzen de Topsectoren beschikbaar hebben voor studenten in het technisch onderwijs.

Als nieuwe aanjager van het Techniekpact gaat Doekle Terpstra in op de wijze waarop hij zijn rol invult en met Marc Hendrikse (HTSM-sector) gaat hij in op de vraag hoe het bedrijfsleven kan bijdragen aan de talentontwikkeling in het onderwijs.  

Er is veel animo vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheden voor het regionaal investeringsfonds mbo, waarvan de aanvraagperiode net van start is gegaan. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs. Cultuur en Wetenschap) neemt de eerste aanvraag in ontvangst van een publiek-private samenwerkingsverband in het mbo: Techwise Twente. Tot slot zal minister Kamp de voortgangsrapportage in ontvangst nemen. Deze plenaire afsluiting vindt plaats onder leiding van Simone van Trier, dagvoorzitter. Gastheer is Rob van Gijzel, voorzitter van de Brainport 2020-commissie. Brainport 2020 organiseert deze eerste jaarconferentie.