Kennisbijeenkomst Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (openbaar onderwijs)

2018

 • do
  19
  apr

  Kennisbijeenkomst Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (openbaar onderwijs)

  13:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

Op donderdag 19 april a.s. organiseren de VO-raad en PO-Raad gezamenlijk een kennisbijeenkomst over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Tijdens deze bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de veranderingen die deze wet voor het openbaar onderwijs met zich meebrengt. U kunt zich via het inschrijfformulier opgeven voor de bijeenkomst.

Voor ambtenaren en werknemers in de private sector gaat hetzelfde arbeidsrecht gelden. Dit wordt geregeld door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), die naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treedt. Voor schoolbesturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs betekent dit dat hun werknemers vanaf die datum niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen. Het is van belang dat die schoolbesturen zich voorbereiden op de gevolgen van de WNRA. Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en voor samenwerkingsscholen en –besturen verandert er in beginsel niets.

Laatste ontwikkelingen

In het eerste deel van deze kennisbijeenkomst brengt dhr. mr. Willem Lindeboom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WNRA. Ook wordt u uitgebreid voorgelicht over de gevolgen die de wet heeft, onder andere in het kader van de wettelijke ketenregeling voor tijdelijke contracten en het ontslagrecht. Hij gaat ook in op de aanpassingswetgeving voor de onderwijssector, die in februari en maart 2018 onderwerp was van een internetconsultatie. Heeft u (binnenkort) te maken met reorganisatie en ontslag? In het tweede deel van de bijeenkomst gaat dhr. mr. Alfons Kouwenhoven in op ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hoe toetst UWV en  kernbegrippen als onderneming, bedrijfsvestiging, afspiegeling, uitwisselbaarheid van functies en herplaatsing komen aan bod. Deze kennismaking nodigt u uit om voor uw eigen organisatie na te gaan hoe reorganisatieontslag na 1 januari 2020 uitpakt.  

Nieuwe inzichten en concrete ideeën

De bijeenkomst is voornamelijk interessant voor hoofden en (juridisch) adviseurs P&O/HRM in het openbaar onderwijs, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst is exclusief voor onderwijsorganisaties die zijn aangesloten bij de VO-raad en PO-Raad. Als deelnemer zult u de bijeenkomst verlaten met nieuwe inzichten en concrete ideeën voor uw eigen organisatie. De bijeenkomst vindt plaats op 19 april 2018 in Utrecht, precieze locatie volgt. U kunt zich via het inschrijfformulier opgeven voor de bijeenkomst.

Programma

13.00 – 13.15 uur:  Ontvangst
13.15 – 13.30 uur:  Welkom

13.30 – 14.45 uur:  Update en gevolgen WNRA
                             Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten

14.45 – 15.00 uur:  Pauze

15.00 – 16.15 uur:  Kennismaking toetsingskader bij reorganisatie
                             Alfons Kouwenhoven, UWV

16.15 – 16.45 uur:  Vragen en discussie