Kennisdag huisvesting en presentatie Green Deal

2015

 • di
  10
  nov

  Kennisdag huisvesting en presentatie Green Deal

  12:00 - 17:30
  Tilburg
  Georganiseerd door: 
  Extern

  Locatie:

  MFA De Symfonie
  Eilenbergstraat 250
  Tilburg

Grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting. Hoe doe je dat, met wie doe je dat en wat zijn daarbij de nieuwste ervaringen? De kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK staat in het teken van kennis delen, inspiratie opdoen en leren van elkaar. De hoofdthema's van de kennisdag dit jaar zijn Duurzaamheid en Financiering.

De kennisdag is relevant voor het primair- en voortgezet onderwijs, de kinderopvang en voor gemeenten. Het programma is afgestemd op schoolbesturen en schoolleiders, op ondernemers, managers en teamhoofden kinderopvang, op gemeentebestuurders en beleidsmedewerkers, en op beleidsadviseurs die bezig zijn met huisvestgingsvraagstukken in brede zin.

Op het programma

Na deze dag weet u wat er op het gebied van duurzaamheid en financiering speelt als het om de huisvesting van scholen en (integrale) kindcentra gaat. U wordt bijgepraat aan de hand van praktische voorbeelden en leerervaringen uit het veld, die eerlijk met u worden gedeeld door ervaringsdeskundigen van scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten.

Op de kennisdag wordt ook het programma van de Green Deal bekend gemaakt. PO-Raad, VO-raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW hebben met de deal samen afgesproken te zorgen voor een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en het complete programma, en om u aan te melden, kunt u terecht op de website van Ruimte-OK.

Trefwoorden: