Kennisdelingssessie ‘Zij-instroom en Samen Opleiden’

2021

 • do
  16
  dec

  Kennisdelingssessie ‘Zij-instroom en Samen Opleiden’

  14:00 - 16:30
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Schoolleiders, Overig

Op donderdag 16 december van 14.00 – 16.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats omtrent zij-instroom en Samen Opleiden voor partnerschappen po, vo en mbo. Tijdens deze bijeenkomst word je meegenomen in de uitkomsten van recent onderzoek m.b.t. zij-instroom. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de aanbevelingen uit deze onderzoeken, de verbinding met Samen Opleiden en worden uitgenodigd goede voorbeelden en actuele ontwikkelingen uit de praktijk te delen. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert deze bijeenkomst samen met de PO-Raad. 

Rondom het thema zij-instroom zijn in 2021 veel ontwikkelingen geweest. Zo hebben zowel het ministerie van OCW (voor po/vo/mbo) als de Inspectie van het Onderwijs (voor po) onderzoek laten doen naar de huidige staat van de zij-instroom. Daarnaast is het ministerie van OCW bezig met een mogelijk wetswijziging naar aanleiding van verschillende themasessies over de route naar leraarschap voor zij-instromers. Dit betreft een wetgeving die de zij-instroom zal verbeteren en (waar mogelijk) inbedden in het huidige onderwijsstelsel.

Programma

Tijdens deze kennisdelingssessie nemen Naomi Waijers (ECBO), Bjørn Dekker (Regioplan) en Annelies Bon (Inspectie van het Onderwijs) je mee in de onderzoeken die zij hebben uitgevoerd en welke aanbevelingen hieruit zijn voort gekomen.  Daarnaast voeren we in groepen het gesprek over wat het van partnerschappen Samen Opleiden vraagt wanneer zij-instromers meer gebruik gaan maken van de opleidingsstructuren SO&P. Welke werkwijze vraagt dit en waar wordt al op geacteerd in de praktijk? Met de aanbevelingen uit de recente onderzoeken in gedachten houdend, wat zijn dan mogelijke fricties om mee aan de slag te gaan?

Kwaltiteisimpuls

Met de bovenstaande ontwikkelingen en vragen in acht nemend, wil het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren dit najaar een kwaliteitsimpuls geven aan de zij-instroom door een online kennisdelingssessie te organiseren. Hiermee hopen we je niet enkel te informeren over de uitkomsten van onderzoek, maar ook de dialoog te starten over actuele ontwikkelingen in de praktijk en hoe de aanbevelingen uit de onderzoeken hierin een plaats kunnen vinden.

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 16 december 2021
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Waar: online
Voor wie: coördinatoren/projectleiders/programmamanagers, bestuurders, schoolleiders, lerarenopleiders, HRM-functionarissen en kwaliteitsmedewerkers betrokken bij partnerschappen po, vo en mbo.
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden

Aanmelden kan tot 10 december via dit formulier