Primaire tabs

Agenda juni 2017

 • ma
  26
  jun

  Startbijeenkomst bestuurlijke visitatie

  13:00 - 15:30
  Utrecht
  Vereniging

  Details

  Doelgroep: schoolbestuurders

  Schoolbestuurders kunnen veel leren van een frisse blik van buiten. Reden voor de PO-Raad om hen vertrouwd te maken met een systeem van bestuurlijke visitatie. Zowel de besturen die tot nu toe gevisiteerd werden als bestuurders die al zitting namen in de visitatiecommissie vonden de opbrengsten meer dan de moeite waard. Lees ook de twee artikelen (nr. 1 & nr. 2) over hun ervaringen.

  Voor bestuurders die mee willen doen aan een bestuurlijke visitatie of daarin geïnteresseerd zijn, biedt de PO-Raad op drie verschillende momenten een startbijeenkomst aan. Op deze bijeenkomsten zal een lid van de visitatiecommissie en een beleidsadviseur van de PO-Raad u alles vertellen over het bestuurlijke visitatietraject.

  De startbijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen:

  • Vrijdag 23 juni van 09:30 tot 12:00 uur, met aansluitende lunch (Deze bijeenkomst zit vol, u kunt zich niet meer aanmelden)
  • Maandag 26 juni van 13:00 tot 15:30 uur
  • Donderdag 7 september van 09:30 tot 12:00 uur, met aansluitende lunch

  Meer informatie en aanmelden

  Voor meer informatie over de startbijeenkomst of de bestuurlijke visititatie in het algemeen, kun u contact opnemen met beleidsadviseur Marinka Mulder. Aanmelden voor een van de startbijeenkomsten kan via dit formulier.

  Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht
 • di
  27
  jun

  Ontwikkelgroep 'Naar een 3e generatie IHP's'

  10:00 - 13:00
  Projecten

  Details

  Doelgroep: Medewerkers onderwijshuisvesting (max. 20). Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. 

  De eerste generatie IHP’s zijn opgesteld nadat de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting in 1996 van het rijk naar de gemeenten werd overgeheveld. Ze hadden vooral een kwantitatieve insteek en waren gebaseerd op prognoses van het aantal leerlingen en cijfers over de gebouwen. Deze kwantitatieve benadering is heel lang de basis geweest, misschien wel tot 2015.

  Vanaf 2000 werden de IHP’s verrijkt met meer beleidsmatige thema’s waaronder onderwijsconcepten en samenwerking met kinderopvang. Naast kwantiteit ging het bij deze tweede generatie IHP’s ook om de kwaliteit van de huisvesting. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij doordecentralisatie) was het IHP ook een basis voor financiële afspraken tussen gemeenten en scholen.

  Praktisch houvast

  Door de afspraken in de commissie Nijpels zijn we inmiddels toe aan de derde generatie IHP. Bij een wettelijke verankering zullen er ook andere eisen worden gesteld aan de inhoud en vorm van het IHP.

  In deze ontwikkelgroep onderzoeken we het (gewenste) doel, uitgangspunten en belangrijkste  inhoudelijke keuzes rond de toekomstige IHP’s. Welk praktisch houvast kunnen we onszelf en anderen hierin meegeven?

  Opzet

  We doen dat aan de hand van eigen onderzoek en vier goed voorbereide bijeenkomsten:

   

   

  Eigen onderzoek

  Bijeenkomst

   

  1

  Analyse huidige IHP’s
  (wat is goed, nieuwe wensen)

  27 juni van 10.00 tot 13.00 uur
  Delen ervaring en nieuwe context (samen met gemeenten)
  Formuleren hoofdpunten nieuwe IHP’s
   

   

  2.

  Opzetten kader
  Doel, uitgangspunten
  Belangrijkste keuzes

  5 juli van 10.00 tot 13.00 uur
  Bespreken en verbeteren 

   

   

  3

  Opstellen concept

  Datum volgt
  Uitwerken en aanvullen

   

   

  4

  Kwaliteitstoets

   

  Datum volgt
  Bespreken met derden

   

   

   

  Kwaliteitstoets

   

   

   

  Opstellen handreiking

   

  Het beeld van het eindresultaat dat we voor ogen hebben is de Taxatiewijzer, maar dan met een andere inhoud.

  De bijeenkomsten vinden plaats in het zuiden van het land. De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal in de persoon van Michel de Bondt en Ingrid de Moel. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met info@bouwstenen.nl of 033-2584337.

  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hier aanmelden.

 • wo
  28
  jun

  Onderzoeksconferentie 2017

  10:00 - 16:30
  Amersfoort
  Overig

  Details

  Deze conferentie wordt georganiseerd door Kennisnet en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

  Onderzoeksconferentie 2017 'Weten wat werkt met ict in het onderwijs'
  Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijke inzichten in onderwijs en ict? Kom dan naar de Onderzoeksconferentie. Wetenschappers presenteren er hun recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict. In korte presentaties word je bijgepraat over de meest actuele bevindingen en weet je wat echt werkt in de praktijk.

  Wat kun je verwachten?
  In 8 korte presentaties praten wetenschappers je bij over de meest actuele bevindingen over ict en onderwijs. Ook zijn er twee verdiepende thema's namelijk 'multimediaal leren' en 'toetsen in het onderwijs'. In het eerste thema hoor je meer over wanneer multimedia echt (niet) werkt. Taal ondersteund door beelden vergemakkelijkt leren. Beroepsvaardigheden leer je sneller en beter bij gebruik van multimedia. Er zijn steeds meer mogelijkheden om multimediale leermaterialen in te zetten in de les. Maar is dat altijd effectief? In het tweede thema krijg je meer informatie over hoe ict kan helpen bij het afnemen van toetsen en wat de gevolgen zijn van digitale toetsing.

  Bekijk het volledige programma van de Onderzoeksconferentie 2017.

  Kosten voor deelname: 75 euro

   

  Theater de FLint
  Coninckstraat 60
  Amersfoort
 • vr
  30
  jun

  Lerend netwerk: voorbereiden op bestuurlijke visitatie

  10:00 - 14:00
  Driebergen-Zeist
  Vereniging

  Details

  Schoolbestuurders kunnen veel leren van een frisse blik van buiten. Reden voor de PO-Raad om hen vertrouwd te maken met een systeem van bestuurlijke visitatie. Zowel de besturen die tot nu toe gevisiteerd werden als bestuurders die al zitting namen in de visitatiecommissie vonden de opbrengsten meer dan de moeite waard.

  Voor een zinvolle visitatie is een goede voorbereiding door middel van een zelfevaluatie echter essentieel. Daarom biedt de PO-Raad schoolbestuurders de kans om dit samen met collega-bestuurders te doen in een lerend netwerk, onder begeleiding van een deskundige. 

  De leden van het netwerk komen vier keer samen. Er zijn nog enkele plekken vrij in het netwerk dat in maart van start gaat.  

  Meer informatie en aanmelden

  Klik hier voor meer info over bestuurlijke visitatie. Aanmelden voor het lerend netwerk ter voorbereiding op een bestuurlijke visitatie kan door te mailen naar Marinka Mulder (m.mulder@poraad.nl)

  Wanneer dit netwerk vol is komt u op een wachtlijst voor een volgend netwerk.

  Antropia
  Driebergen-Zeist
 • vr
  30
  jun

  Inspiratie-estafette verbinding onderwijs-jeugdhulp

  10:00 - 12:00
  Nijmegen
  Overig

  Details

  Iedere laatste vrijdag van de maand organiseert de 'Werkagenda verbinding onderwijs-jeugd' een inspiratiesessie op locatie voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met passend onderwijs.

  Samen naar School klas: kinderen met een ernstige handicap krijgen les binnen de muren van een reguliere school


  Omschrijving:  In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op school en in de buurt, volgen kinderen met een handicap onderwijs samen met andere kinderen met een handicap. Stichting Liz brengt hier verandering in: een bijzondere klas voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. In deze sessie staat hun aanpak centraal: we zijn samen waar het kan en apart waar het nodig is. Er is een interactieve presentatie en er volgt een bezoek aan de Samen naar School klas van Stichting Liz.
  Organisatie: NSGK Samen naar School
  Samen met de volgende partijen/organisaties: Stichting Liz
  Locatie: Locatie Dukenburg: Brede School De Dukendonck, Nijmegen
  Tijdstip: 10.00 uur -12.00 uur

  Schrijf u hier in voor deze sessie.

  De Dukendonck
  Tolhuis 4355
  Nijmegen