Landelijke actieweek thuiszitters

2018

 • vr
  01
  jun

  Landelijke actieweek thuiszitters

  09:00 - vr 08 jun, 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters in de schijnwerpers worden gezet.  

Van 1 t/m 8 juni vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, georganiseerd door het landelijk thuiszittersoverleg, bestaande uit Gedragswerk, Ingrado, LECSO, NJI, ministerie van OCW, ministerie van VWS, Ouders & Onderwijs, Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en de VNG. Een week barstensvol activiteiten!

Een tipje van de sluier…

Tijdens de actieweek vinden niet alleen de Thuiszitterstop en de Landelijke Maatwerkbijeenkomst plaats, maar ook tal van regionale bijeenkomsten. Daarnaast kunt u deelnemen aan een Webinar. Kijkt u op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl voor een overzicht van de activiteiten.

Start Landelijke Actieweek op 1 juni

De Actieweek wordt geopend door het aanbieden van een digitaal ‘boeket’ bloemen aan alle betrokken wethouders in Nederland. Met dit boeket inspireren de PO- en VO-raad, de VNG, Ingrado en het NJI hen om in hun gemeente het onderwerp ‘thuiszitters’ actief op te pakken. Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan om zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

Zelf een activiteit organiseren?

De Landelijke Actieweek Thuiszitters is een uitgelezen kans om ook zelf een activiteit te organiseren voor uw school, samenwerkingsverband, jeugdvoorziening en gemeente. Uw activiteit kunt u doorgeven via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters. Mogelijk wordt uw activiteit vervolgens toegevoegd aan het activiteitenoverzicht. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om foto’s, video’s of handreikingen over het terugdringen van thuiszitters te delen.

Toolbox thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten kunt u vinden in een handige toolbox. Aan het eind van de actieweek wordt deze toolbox aangevuld met de opbrengsten uit de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Trefwoorden: