Landelijke bijeenkomst Governance

2015

 • vr
  05
  jun

  Landelijke bijeenkomst Governance

  13:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Binnen veel samenwerkingsverbanden zijn op dit moment ontwikkelingen en discussies gaande rond governance, in het bijzonder de scheiding van bestuur en toezicht, ownership en rolbewustzijn, maar ook interne en externe verantwoording en hoe zich dat verhoudt tot medezeggenschap. Tot op heden is de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden op uiteenlopende wijze vorm gegeven.

In de districtsbijeenkomsten van februari jl. is gebleken dat er behoefte bestaat aan uitwisseling op dit thema. Aan die behoefte wil de PO-Raad graag tegemoet komen, onder andere in de vorm van het organiseren van managementgames die in de komende periode zullen worden ontwikkeld. Na een pilotperiode, waarvoor enkele samenwerkingsverbanden zich hebben aangemeld, zal dit instrument in het schooljaar 2015-2016 voor alle samenwerkingsverbanden beschikbaar komen.

Gelet op de vele vragen die ten aanzien van dit onderwerp leven, organiseert de PO-Raad in dit schooljaar tevens nog een landelijke bijeenkomst Governance. Daarbij zal aandacht zijn voor de verschillende juridische modaliteiten, maar ook de maatschappelijke functie van de toezichthouder, het toezichtkader waarmee wordt gewerkt en de positie van de medezeggenschap.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor directeuren/directeur-bestuurders en (plv.) voorzitters van samenwerkingsverbanden enerzijds en schoolbestuurders anderzijds. Wij gaan daarbij uit van een vertegenwoordiging van maximaal drie personen per samenwerkingsverband.

Aanmelden

U kunt zich hier voor de bijeenkomst aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.