Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid

2020

 • wo
  12
  feb

  Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid

  13:00 - 17:00
  Amersfoort
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig

  Locatie:

  De Rijtuigenloods
  Piet Mondriaanplein 61
  3812 GZ Amersfoort

Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ben je geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wil je weten hoe je dit in de praktijk kunt toepassen kom dan naar de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020. 

Onderzoek en praktijk in beeld

Wat kunt u doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Werkt het om vroegschoolse educatie, extra begeleiding, schakelklassen of zomerscholen in te zetten? Hoe kunt u de taalontwikkeling bevorderen, of ouders goed betrekken? Hoe gaan andere scholen hiermee om? En wat weten we uit onderzoek?

Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van de nieuwste inzichten rond de aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ook worden er wetenschappelijk onderbouwde praktijkervaringen gedeeld en is er  volop ruimte voor uitwisseling.

Voor wie

De conferentie richt zich op bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals uit het primair onderwijs. 

Programma

Tijdens de conferentie wordt het thema Onderwijsachterstanden uitgediept. Het programma bevat onder meer:

 • De actuele onderzoeksresultaten naar onderwijskundige interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen. 
 • De wijze waarop de uitkomsten van onderzoek vertaald kunnen worden naar de praktijk van de onderwijsorganisatie. 
 • De kennisbehoefte van onderwijsprofessionals naar onderwijsachterstanden en hoe die kennis het beste gedeeld kan worden.

Meer info en aanmelden?

Bezoek de website voor informatie en meld je hier aan.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de PO-Raad, het NRO en het ministerie van OCW en maakt deel uit van het driejarig kennisdelings- en onderzoeksprogramma Onderwijsachterstandenbeleid. Met dit programma willen de initiatiefnemers scholen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid.


logo van PO-Raad, NRO en Ministerie van OCW