Landelijke informatiebijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo 2018

2018

 • di
  30
  jan

  Landelijke informatiebijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma's po-vo 2018

  10:00 - 13:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

  Locatie:

  Kantoor PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht
Heeft u een doorstroomprogramma opgezet om de overgang van de basisschool naar de middelbare school te versoepelen? Of overweegt u dit te doen? Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hiervoor tussen maart en mei van 2018 een subsidie aanvragen. Om scholen hierover te informeren, wordt voorafgaand aan de aanvraagperiode een landelijke informatiebijeenkomst georganiseerd. U kunt zich nu hiervoor inschrijven.
 

De Inspectie van het Onderwijs en de OESO constateren in 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen en dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan. Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er sinds 2017 een subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Over de bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de te subsidiëren activiteiten en de aanvraagprocedure (het aanvragen, de wijze van toekenning en de uitbetaling) van de subsidieregeling en het beleidskader. Aansluitend zal er een praktijkvoorbeeld gedeeld worden waarbij een school praktische tips geeft over het opzetten en uitvoeren van een doorstroomprogramma.

Datum, tijd en locatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 30 januari van 10:30 tot 13:00 uur op het kantoor van de PO-Raad aan de Aidadreef in Utrecht.

Doelgroep

De bijeenkomst is voor po- en vo-scholen die een doorstroomprogramma organiseren of overwegen te organiseren.

Programma

10.00 uur - 10.30 uur  Inloop
10.30 uur - 10.35 uur  Opening door Bernard Teunis - PO-Raad
10.35 uur - 11.15 uur Toelichting subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo door Hilde-LotteBouius (Ministerie van OC&W) en toelichting op de aanvraagprocedure door Laura van der Weij (DUS-I)
11.15 uur - 11.45 uur Praktijkvoorbeeld
11.45 uur - 12.00 uur  Afsluiting door Bernard Teunis
12.00 uur - 13.00 uur  Lunch (u kunt bij de aanmelding aangeven of u deelneemt)

Aanmelden

De toegang voor deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan met het online aanmeldformulier op de website van de VO-raad.