Landelijke LVO-dag: De school als centrum voor de gemeenschap/buurt

2013

 • wo
  09
  okt

  Landelijke LVO-dag: De school als centrum voor de gemeenschap/buurt

  10:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  Extern

Waar raken de vele stelselwijzigingen voor de jeugd elkaar? U hoort het op de landelijke LVO-dag, die op 9 oktober a.s. in zal plaatsvinden in Utrecht. Leden van de PO-Raad krijgen korting op de toegangsprijs.

Deze bijeenkomst is bestemd voor:

 • beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten
 • beleidsmedewerkers en bestuurders van onderwijsorganisaties (primair- en voortgezet onderwijs en het MBO)
 • medewerkers van andere organisaties die betrokken zijn bij één of meerdere decentralisaties binnen het sociaal en educatief domein
 • de leden van de LVO, LCGW, INGRADO

De school als centrum van de gemeenschap/buurt

In 2014 en 2015 worden vijf grote stelselwijzigingen geïmplementeerd. Zoals de invoering van de Participatiewet, Passend Onderwijs, de nieuwe jeugdwet, regelgeving op het gebied van de beleidsnota voor het MBO ‘Focus op vakmanschap’ en transitie van de AWBZ naar de WMO. Bij alle transities zijn jongeren en onderwijs op een of andere manier betrokken. Dus ook de lokale en regionale bestuurder, onderwijsadviseur, leerplichtambtenaar, scholen en zorgpartners.

De decentralisaties worden op deze dag benaderd vanuit het oogpunt en belang van de leerling en zijn/haar ouders. Tijdens de LVO-dag krijgt uaan de hand van verschillende pilots en voorbeelden uit de praktijk helderheid over de inhoud van de transities en de gevolgen voor de jongeren. Hiermee krijgt u handvatten voor de implementatie in uw eigen situatie.                                                       

Locatie: ROC Midden-Nederland, Business & Administration College te Utrecht
Kosten
€ 190,= voor leden van de PO-Raad (en LVO, LCGW en Ingrado; € 290,= voor niet leden (ex BTW)

Er is ook een Informatiemarkt in de pauzes, waarin leden van LVO zich presenteren. Ook zijn er vele momenten om goede voorbeelden met elkaar te delen en uw netwerk te verbreden, bijvoorbeeld tijdens de lunch en de afsluitende borrel.

Volledig programma en workshops

Het volledige programma voor deze dag vindt u hier. U kunt kiezen voor drie workshops die u deze dag wilt volgen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Meer over de workshops leest u in dit document.
 
Wilt u voorbereid zijn op de vele veranderingen in uw werkveld? Schrijft u zich dan. U kunt daarvoor het aanmeldingsformulier invullen en mailen naar aanmeldingen@lvo-onderwijs.nl.

 

 

Trefwoorden: