Landelijke netwerkbijeenkomst Nascholing primair onderwijs

2016

 • wo
  18
  mei

  Landelijke netwerkbijeenkomst Nascholing primair onderwijs

  13:30 - 16:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Muntgebouw
  Leidscheweg 90
  3531BG Utrecht

Welke wensen hebben leraren, schoolleiders en schoolbesturen ten aanzien van nascholing? Hoe kunnen schoolorganisaties hierop inspelen en hoe kunnen opleidingen hun aanbod hierop afstemmen? Het onderzoeksrapport ‘Vraag en Aanbod nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs’ richt zich op deze vragen. U bent van harte uitgenodigd om tijdens de ‘landelijke netwerkbijeenkomst Nascholing’ de opbrengsten uit het rapport te bespreken, de dialoog te starten en afspraken te maken over het vervolgtraject. 
 
Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u:

 • goed zicht op de vraag naar nascholing en het opleidingsaanbod;
 • inzicht in nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot nascholing en professionalisering in scholen en opleidingsinstituten;
 • uw netwerk op regionaal en landelijk niveau verder versterkt.

U kunt zich inschrijven via deze link.

Voor deze netwerkbijeenkomst zijn schoolbesturen, schoolleiders, leraren en lerarenopleidingen uitgenodigd.

Programma

Het programma van de landelijke bijeenkomst Nascholing is als volgt:

13:00 Inloop met lichte lunch

13.30 Plenaire start
          Opening 'Professionalisering in het belang van Onderwijskwaliteit'
          door Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-Raad
          Presentatie ‘Onderzoek Vraag en Aanbod nascholing voor leerkrachten
          in het primair onderwijs’
door Wouter van Casteren,
          algemeen directeur/onderzoeker van ResearchNed.

14:00 Workshopronde met keuze uit:

 1. Nascholing: de ijsberg ligt vooral onder water,
  door: Rob Martens (Open Universiteit)
 2. Een lerende cultuur binnen scholen en bestuur
  door: Anje Ros (Fontys Hogeschool) en Brigit van Rossum (Signum Onderwijs/Projectleider Opleiden in de School)
 3. Ontwikkeling Modulaire Master: Passend Meesterschap,
  door: Anneke Aantjes (Marnix Academie), Annemieke Mol Lous (HS-Leiden/Thomas Moore) en Neely-Anne de Ronde-Davidse (Driestar Educatief)
 4. De standaard nascholing voorbij; regionale samenwerking en co-creatie van hogeschool en schoolbestuur bij professionaliseringsvragen
  door: Peta de Vries en Mark Terpstra (Pedagogische Academie Hanzehogeschool)
 5. Dialoog en regie voor afstemming Vraag – Aanbod Nascholing
  door: Wouter van Casteren (ResearchNed)
 6. Professionaliseren in Huisacademies; Leren in en van academies
  door: Sander Dankelman (Lucas Academie) en Ingrid Cloosterman (Kennismakelaar)
 7. Professionele dialoog in de school
  door: Truus van Pinxteren en Gerrit Kramer (Agora)

         Kijk hier voor een beschrijving van de workshops.

15:00 Netwerksessie

16:30 Sluiting en borrel

Organisatie

De PO-Raad heeft in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Onderwijscoöperatie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het onderzoek laten uitvoeren. De sectororganisatie voor het primair onderwijs wil nu samen met stakeholders de aanbevelingen uit het rapport oppakken.

Bestanden bij dit evenement: 

Trefwoorden: