LECSO: Bijeenkomsten ontvlechting (V)SO

2013

 • vr
  08
  feb

  LECSO: Bijeenkomsten ontvlechting (V)SO

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke formele ontvlechting (splitsing) van SO en VSO in het licht van het jongste Bestuursakkoord.

In de onderhandelingen tussen PO-Raad, VO-Raad en het Ministerie van OCW is vanuit de PO-Raad/LECSO aangegeven, dat we allereerst nu de mening van de leden willen horen, alvorens verder te gaan in dit traject. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 29 januari en 8 februari. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@lecso.nl

Trefwoorden: