Leergang Slimmer leren met ICT

Projecten

In slechts vier dagen een goede basis leggen om ICT in uw schoolorganisatie te implementeren? Doe dan mee aan de leergang Slimmer leren met ICT. Deze start in schooljaar 2016/2017. Kom samen met uw collega-schoolbestuurder(s), stafmedewerkers (o.a. ICT-coördinatoren) en schoolleiders, want goed onderwijs met ICT is teamwork.

ICT is een niet meer weg te denken factor in het primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt om het onderwijs meer eigentijds en aantrekkelijk te maken, en ook meer gedifferentieerd en op maat aan te bieden. Het gebruik van ICT in het primair onderwijs staat niet meer ter discussie maar schoolorganisaties zijn zoekende hoe optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Het slim inzetten van ICT levert meer onderwijs op maat op voor de leerling en minder administratieve last voor de leraar. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het aanschaffen van tablets. Het vraagt een verandering van de hele schoolorganisatie, van schoolbestuurder tot leraar. Gemaakte plannen moeten daarbij worden omgezet in daadwerkelijke verandering in de klas. Omdat alle lagen in de organisatie vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid en in afstemming met elkaar werken aan dezelfde doelen, nodigen we u specifiek uit om met een kernteam aan de leergang deel te nemen.

Programma bijeenkomsten

Het centrale thema van de eerste bijeenkomst op 6 oktober 2016 is 'Waarom veranderen: de kern van veranderen' en keynote spreker is Marco de Witte.

Marco de Witte (1959) is veranderkundige en werkt als adviseur, spreker en coach. Tijdens zijn academische carrière raakte hij gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. Marco de Witte past op een heldere manier actuele academische inzichten toe op schoolorganisaties. Het verbinden van strategievorming, organisatieontwikkeling en veranderkundige vraagstukken is daarbij zijn invalshoek. Marco combineert kritische reflectie met een ondersteunende houding. De Witte is naast zijn adviespraktijk, universitair gastdocent aan de Erasmus Universiteit.

In zijn bijdrage neemt Marco de Witte u mee in “wat werkt en wat werkt niet, wanneer en waarom?”. Hij zal dit koppelen aan het slimmer leren met ICT.

Het thema van de tweede bijeenkomst is 'Leiding geven aan verandering en eigenaarschap'. Voor de keynote zijn wij in gesprek met een boeiende, veel gevraagde spreker van buiten onze sector.

De leergang is zo opgezet dat u tijdens iedere bijeenkomst…

...in de ochtend wordt geïnspireerd door een boeiende spreker met diepgaande kennis en ervaring op het centrale thema van de bijeenkomst én die uitstekend in staat is verbinding te leggen tussen theorie en praktijk.

...tijdens de lunch kunt deelnemen aan speedcoachingsessies op basis van uw vragen. Daarnaast is het ontmoeten van elkaar en het uitwisselen van kennis en ervaringen gedurende de dag een belangrijk onderdeel.

...in de middag kunt deelnemen aan begeleide professionele dialoogsessies rond het centrale thema. Tijdens deze sessies gaat u gericht aan de slag om de vertaling te maken naar uw eigen aanpak: strategie én uitvoering. 

...’s avonds kunt deelnemen aan een diner pensant. Dit is exclusief bedoeld voor schoolbestuurders. Tijdens dit diner worden op informele wijze vraagstukken rondom slimmer leren met ICT bediscussieerd. Per bijeenkomst kunnen twintig bestuurders aan dit diner deelnemen. Dus wees er snel bij!

Op en tussen de bijeenkomsten zullen wij steeds de verbinding leggen met het ondersteuningsaanbod dat door de PO-Raad en Kennisnet is ontwikkeld rondom de inzet van ICT in het onderwijs en kijken we samen wat u nodig heeft om de volgende stap te zetten.

Tijdens de leergang..

 • Verwerft u inzicht in veranderkundige principes en leert u deze te relateren aan en toe te passen in de eigen praktijk
 • Wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers en maakt u gebruik van elkaars expertise
 • Ontwikkelt u kennis en inzicht dat u helpt bij het maken én uitvoeren van uw eigen implementatieplan “Slimmer leren met ICT”
 • Verwerft u inzicht in de verschillende aspecten van het inzetten van ICT in de onderwijspraktijk
 • Gaat u aan de slag met het zetten van uw volgende stap met ICT in uw onderwijs

De data waarop de leergang plaatsvindt

 • 6 oktober 2016, centrale locatie in Noord-Holland
 • 8 december 2016, DierenPark Amersfoort
 • 9 februari 2017, omgeving Eindhoven
 • 11 mei 2017, omgeving Rotterdam

Inschrijven

De leergang is inmiddels vol. Inschrijven kan helaas niet meer. 

Kosten?

Deelname aan de leergang is gratis. Kunt u een bijeenkomst toch niet bijwonen en meldt u zich uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst niet af, brengen wij een wegblijftarief in rekening van € 50 per persoon. Onder de schoolorganisaties die alle vier de bijeenkomsten bijwonen, verloten wij een interessante masterclass. Waar over later meer!

Vragen?

Vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan Rosita Floor of aan Laura Thiescheffer. Bij Eelke Bosman kunt u terecht voor inhoudelijke vragen.

2016

 • do
  06
  okt

  Leergang Slimmer leren met ICT

  09:15
  Projecten
 • do
  08
  dec

  Leergang Slimmer leren met ICT

  09:15
  Amersfoort
  Projecten
  DierenPark Amersfoort
  Barchman Wuytierslaan 224
  3819 AC Amersfoort

2017

 • do
  09
  feb

  Leergang Slimmer leren met ICT

  09:15
  Projecten
 • do
  11
  mei

  Leergang Slimmer leren met ICT

  09:15
  Projecten