Leergang strategisch HR ‘De kracht van HR’: wegens succes herhaald!

2020

 • wo
  16
  sep

  Leergang strategisch HR ‘De kracht van HR’: wegens succes herhaald!

  09:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf
 • vr
  09
  okt

  Leergang strategisch HR ‘De kracht van HR’: wegens succes herhaald!

  09:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf
 • wo
  16
  dec

  Leergang strategisch HR ‘De kracht van HR’: wegens succes herhaald!

  09:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf

Hoe draagt HR-beleid bij aan het realiseren van onderwijskwaliteit? Biedt het huidige HR-beleid het hoofd aan de uitdagingen die op de organisatie afkomen? Lukt het om HR strategisch in te zetten en los te komen van de waan van de dag? En hoe vervul je je rol als HR-professional binnen de organisatie? Op deze vragen geeft de ‘Leergang strategisch HR’ een antwoord, voor zowel bestuurder als HR-professional. 

De leergang bestaat uit vier lesdagen (9:00-17:00 uur) waarin de HR-professional alle dagen deelneemt en de bestuurder aansluit op de ochtenden (met de optie om de eerste lesdag een hele dag aan te sluiten). Na aanmelding volgt meer gedetailleerde informatie zoals het programma, locatie en tijden.

Lesdagen

Groep 1

 • Woensdag 16 september 2020
 • Woensdag 7 oktober 2020
 • Woensdag 28 oktober 2020
 • Woensdag 11 november 2020

  Inschrijven voor deze leergang is inmiddels niet meer mogelijk.

Groep 2

 • Vrijdag 9 oktober 2020
 • Woensdag 4 november 2020
 • Woensdag 18 november 2020
 • Woensdag 9 december 2020

        Inschrijven voor deze leergang is inmiddels niet meer mogelijk.

Groep 3

 • Woensdag 16 december 2020
 • Woensdag 20 januari 2021
 • Woensdag 10 februari 2021
 • Woensdag 3 maart 2021

Aanmelden en praktische informatie

Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze leergang, maar heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via een email aan: Amy Cheung.

De inschrijving voor groep 1 en groep 2 is gesloten. Je kunt nog aanmelden voor groep 3 van de leergang via het aanmeldformulier.

In de voorbereiding op de leergang nemen we contact op om een persoonlijke telefonische intake in te plannen. Daarin analyseren we samen de opgave waar jouw bestuur voor staat en de vraagstukken die daarin belangrijk zijn. Deze voorbereiding is een startpunt in de leergang.

Voor deelname aan de leergang vragen we een eigen bijdrage van 1.000,- euro (exclusief btw) per schoolbestuur (2 deelnemers).

Inhoud leergang

Ieder schoolbestuur heeft het belang van ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’ centraal staan in haar visie. Het gaat om de ontwikkeling van ieder kind dat klaargestoomd wordt voor de wijde wereld. De leraren in de scholen vervullen hierin een cruciale rol – zij staan immers aan de lat voor het realiseren van de gestelde onderwijsdoelstellingen. Tegelijkertijd heeft het primair onderwijs te maken met ingewikkelde maatschappelijke ontwikkelingen – denk aan het lerarentekort. Hierdoor ontstaat de uitdaging om blijvend te anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. HR dient de vertaalslag te maken naar een strategisch en integraal personeelsbeleid.

Wat willen we bereiken?

Personeelsbeleid en personeelsmanagement zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat leraren, Ib-ers, schoolleiders en bestuurder samenwerken aan gestelde doelen. Daarnaast draagt strategisch HR-beleid bij aan het binden en boeien van medewerkers, een belangrijke functie met oog op de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft.

De bedoeling van deze leergang is om bestuurders en HR-professionals inzicht te bieden op welke manier de HR-functie bijdraagt aan het behalen van onderwijsdoelstellingen. En wat er vervolgens nodig is om die kennis over HR beleid te gebruiken binnen de eigen school/scholen.

Aan het einde van de leergang heb je:

 • inzicht in de bijdrage van HR aan het behalen van onderwijsdoelstellingen en hoe personeelsbeleid (en instrumenten) integraal ingezet kunnen worden;
 • helder wat de gewenste rol is van HR en de rol/houding die dit vraagt van de bestuurder en directie;
 • inzicht en kennis op het gebied van eigentijdse HR onderwerpen opgedaan en verdiept;
 • een kader voor een actieplan voor de eigen organisatie.

Hoe gaan we dat doen?

In vier lesdagen worden bestuurder en HR-professional geïnspireerd door sprekers en uitgedaagd om kritisch naar de eigen organisatie te kijken. Er wordt een brede kennisimpuls geboden waarbij we samenhang en verbanden aanbrengen in de verschillende bouwstenen van HR beleid en de strategische component belichten. Deelnemers wisselen onderling ervaringen uit en gaan via interactieve werksessies aan de slag om de kennis en inzichten zoveel mogelijk direct toe te spitsen op hun eigen organisatie.
We maken in de leergang een combinatie van bestuurder en HR-professional omdat beiden belangrijk zijn voor het HR-beleid in de organisatie. De bestuurder bekijkt het HR beleid in samenhang met de andere ontwikkelingen in de organisatie. De HR-professional draagt zorg voor uitwerking van het beleid en denkt mee over de implementatie.