Leerkring Bestuurlijk handelen en onderwijskwaliteit

2019

 • vr
  22
  nov

  Leerkring Bestuurlijk handelen en onderwijskwaliteit

  10:00 - 15:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

Inhoud bijeenkomsten

In de eerste bijeenkomst introduceert iedere deelnemer zijn of haar organisatie. Ook worden actuele bestuurlijke thema’s geïnventariseerd. Vervolgens worden de bijeenkomsten steeds door twee of drie deelnemers voorbereid. Na de eerste bijeenkomst wordt ook bepaald of thema’s gekoppeld kunnen worden. Ook is het mogelijk om bij elk onderwerp de stem van de buitenwereld te betrekken als verificatie en spiegeling van de eigen waarnemingen en dillema’s.

Mogelijke thema’s:

 1. Sturing versus autonomie (richting en ruimte). Het kan bij dit thema gaan om de relatie tussen richting, ruimte, rekenschap, resultaat en reflectie. Dit vraagt situatief besturen van de organisatie en de scholen. De vraag is hoe je hier als bestuurder handelt. Hoe zet je de goede stappen in de praktijk en welke dilemma’s kom je tegen?
 2. Toekomstbestendig onderwijs. Dit thema benadrukt de vraag over hoe onderwijs zich moet ontwikkelen om leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen. Wat is het oogmerk, de bedoeling van het onderwijs. Het gaat om een gedragen en gedeelde visie, om richting. Het gaat ook om eigenaarschap. Een werkelijk gedeelde visie is pas zichtbaar als deze nog steeds zichtbaar is ruim na het vertrek van de huidige bestuurder.
 3. Professionaliteit (van de bestuurder, schoolleider en de leerkracht). Vraagstukken die hier aan de orde kunnen komen zijn zaken als: Wat verstaan we onder professionaliteit en wat zijn de ijkpunten waaraan je professionaliteit herkent? Welke dilemma’s kom je tegen bij het ontwikkelen van professioneel handelen in de organisatie? Hoe zit het met ethiek van professioneel handelen van bestuurders. Hoe organiseer je een professionele cultuur en werkt een eigen academie daarbij?
 4. De Buitenwereld (leren van en samenwerken met). Op welke manier verhoudt de school of het bestuur zich tot de ‘buitenwereld’. Hoe werken we er mee samen, met welke partners en waarom. Hoe benutten we de kracht van de buitenwereld om zelf beter te worden. 

Voorgesteld wordt een vast format per bijeenkomst te volgen;

Deelnemen aan de werksessies vraagt voorbereiding: twee of drie besturen bereiden een casus voor uit hun eigen bestuurlijke praktijk (in de vorm van een pitch, een poster, e.d.). In de casus geeft de betreffende bestuurder aan wat zijn of haar dilemma’s zijn. Op basis van die cases worden de dilemma’s nader verkent. De bestuurders die voorbereiden doen een voorzet voor de dilemma’s. De vorm van erkennen is vrij; dat kan bijvoorbeeld via tweegesprekken, dialoog, e.d. De eigen praktijken kunnen worden verdiept met kennis van buiten. Dat kan via een externe die wordt uitgenodigd, maar dat kan ook via literatuur die vooraf wordt toegestuurd. De leerkringbegeleiders nemen hier het voortouw. De mogelijkheid voor de andere bestuurders om eigen casuïstiek toe te voegen om op die manier kennis en voorbeelden van collega’s te gebruiken om te reflecteren.

Het is de bedoeling dat je alle werksessies bijwoont. Halverwege instromen, kan helaas niet. Deelnemen is gratis.

Data

 

 • Vrijdag 22 november 2019 van 10.00 – 15.00 uur 
 • Vrijdag 6 december 2019 van 10.00 – 15.00 uur 
 • Vrijdag 24 januari 2020 van 10.00 – 15.00 uur 
 • Vrijdag 14 februari 2020 van 10.00 – 15.00 uur 
 • Vrijdag 13 maart 2020 van 10.00 – 15.00 uur 

Locatie 

Midden Nederland

Doelgroep

Bestuurders

Begeleiding

De sessies worden begeleid door Petra Heegsma en Jos van der Pluijm.

Aanmelden

Aansluiten bij deze leerkring? Meld je dan aan via dit webformulier.