Leerkring Van voldoende naar GOED!

Hoe ontwikkel je jouw bestuur en scholen richting ‘GOED’? Jouw bestuur is in ontwikkeling, je bent ambitieus en denkt dat er nog stappen mogelijk zijn. Waar liggen nog ontwikkelkansen om van voldoende naar ‘goed’ te groeien?

Hoe krijg je als bestuur zicht op de scholen die op weg zijn naar ‘Goed’ of dit misschien zelfs al zijn? Wat is er nodig voor een goede zelfevaluatie? Hoe stimuleer je scholen om zich verder te verbeteren richting ‘goed’?

In deze leerkring gaat we met deze vraagstukken aan de slag.

Data

 • 13 september 2019 van 9.30 -12.30 uur
 • 18 oktober 2019 van 9.30 -12.30 uur
 • 15 november 2019 van 9.30 -12.30 uur
 • 13 december 2019 van 9.30 -12.30 uur
 • 17 januari 2020 van 9.30 -12.30 uur
 • 14 februari 2020 van 9.30 -12.30 uur

Alle sessies worden afgesloten met een lunch.

Doelgroep

Bestuurders

Locatie

Omgeving Breda

Inhoud bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Wat is een ‘GOED’ bestuur?

We bespreken met elkaar wat de kenmerken zijn van goed bestuur. Vervolgens gaan we na wat de eisen zijn volgens het kader van de Inspectie van het Onderwijs. Vervolgens gaan we dieper in op de ‘eigen ambities’ van het bestuur. Dit vervolgen we in de derde bijeenkomst.

De opbrengst van deze bijeenkomst is een helder beeld van de inspectie-eisen en daarbij wat uw eigen beeld is van goed bestuur. U heeft zicht op de verbinding tussen beide.

Bijeenkomst 2: Wat is ‘GOED’ onderwijs?

We bespreken met elkaar wat de kenmerken zijn van goed onderwijs en een goede school. Dit leggen we naast de eisen uit het kader van de Inspectie van het Onderwijs. We gaan vervolgens verder in op de ‘eigen ambities’ van scholen en de rol van het bestuur hierbij. Dit vervolgen we in de derde bijeenkomst.

De opbrengst van deze bijeenkomst is een goed zicht op de externe eisen voor ‘goed’. Ook krijgt u zicht op hoe u dit zelf binnen uw bestuur kunt vormgeven.

Bijeenkomst 3: Welke eigen ambities passen bij uw bestuur en de scholen?

We bespreken de eigen visie en bestuursfilosofie en gaan na welke eigen ambities hierbij passend en actueel zijn, zowel op bestuursniveau als op de scholen. Door uitwisseling met de andere deelnemers zorgen we ervoor dat de ambities helder verwoord worden.

De opbrengst van deze bijeenkomst is een aantal duidelijke ‘eigen ambities’ op papier die passen binnen de koers van het bestuur.

Bijeenkomst 4: Hoe krijgt u zicht op de goede scholen binnen het bestuur?

We verkennen in deze bijeenkomst hoe u binnen uw eigen bestuur zicht krijgt op de scholen met potentie of op de scholen die reeds ‘goed’ zijn. Voldoet uw huidige kwaliteitszorgsysteem? Komt het thema voldoende aan bod in de managementgesprekken? Wat is er nodig?

De opbrengst van deze bijeenkomst is een analyse van uw kwaliteitszorg op kenmerken van goede scholen. U weet of u deze scholen kunt ‘herkennen’ met de huidige instrumenten.

Bijeenkomst 5: Hoe zorg je voor een goede zelfevaluatie?

Om een school aan te kunnen melden voor een onderzoek naar ‘GOED’ bij de inspectie, is een gedegen zelfevaluatie nodig. De inspectie vraagt hiernaar bij het bestuur. Wat zijn de kenmerken van een goede zelfevaluatie? Welke eisen stelt u aan de scholen?

De opbrengst van deze bijeenkomst is een checklist voor een goede zelfevaluatie.

Begeleiding

Deze leerkring staat onder leiding van Monique Roders. Monique was afgelopen acht jaar inspecteur Primair Onderwijs. Zij heeft in deze rol diverse bestuursonderzoeken en onderzoeken naar ‘GOED’ uitgevoerd. Haar expertise en ervaring wil zij graag delen. In deze leerkring vindt kennisdeling plaats door dialoog, uitwisselen, sparren. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de praktijk van je eigen bestuur en de scholen.

Aanmelden

Wil je je aansluiten bij deze leerkring? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier

2019

 • vr
  13
  sep

  Leerkring Van voldoende naar GOED!

  09:30 - 12:30
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders