Lerend netwerk: bestuurlijke visitatie

2019

 • vr
  08
  feb

  Lerend netwerk: bestuurlijke visitatie

  10:00 - 14:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders

  Locatie:

  PO-Raad
  Aidadreef 4
  Utrecht

Starten met bestuurlijke visitatie? Dat kan in een Lerend netwerk met collega-schoolbestuurders. Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Schoolbesturen worden gevisiteerd door een visitatiecommissie bestaande uit een aantal collega-schoolbestuurders en een onafhankelijke voorzitter. 

Zelfevaluatie voorbereiden in Lerend netwerk

Start van het bestuurlijk visitatietraject is het maken van een zelfevalutie: dit kan het schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. Voor een zinvolle visitatie is een goede voorbereiding door middel van de zelfevaluatie essentieel. Daarom biedt de PO-Raad schoolbestuurders de kans om dit samen met collega-bestuurders te doen in een Lerend netwerk, onder begeleiding van een deskundige.

De leden van het netwerk komen vier keer samen (8 februari, 29 maart, 17 mei en 28 juni). Er zijn nog enkele plekken vrij voor het Lerend netwerk dat in februari van start gaat.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer info over bestuurlijke visitatie. Aanmelden kan door te mailen naar Noelle Steegs of Laura Thiescheffer via bestuurlijkevisitatie@poraad.nl. Voor inhoudelijke vragen over ontwikkelingen rondom bestuurlijke visitatie kunt u terecht bij Hugo Verheul (h.verheul@poraad.nl), beleidsadviseur Goed Bestuur.