Lerend netwerk: huisvesting en de kracht van de relatie

Projecten

Doelgroep: schoolbestuurders (max. 20 deelnemers)

Bij de bouw of renovatie van een school komt de relatie tussen schoolbesturen en gemeenten nog weleens onder druk te staan. Soms ligt dat aan de persoonlijke verhoudingen, maar vaak blijkt dat gemeenten en schoolbestuur elkaar onvoldoende kennen. Toch hebben gemeente en schoolbestuur elkaar broodnodig. Herkent u dit? En wilt u weten wat helpt? 

In dit netwerk kijken we wat we zelf kunnen doen om de relaties te verbeteren. Hoe we als bestuurder in een professionele omgeving kunnen toewerken naar een setting waarin coöperatief samenwerken vanuit meerdere belangen goed gedijt; ook handig voor interne doelen.   

De opzet

We doen dat aan de hand van vier bijeenkomsten, verspreid over het jaar, met zelfreflectie, humor en een beetje voorbereidend lees-, kijk- en probeerwerk tussendoor.  

1. Workshop 'Hoe help je een relatie om zeep'; theorie en praktijk (met inleider en gesprek). Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 17 mei van 09:30 tot 13:00 uur. Locatie volgt. 

2. Workshop 'Waarderend interveniëren', met respect voor uiteenlopende belangen komen tot collectief gedragen besluiten (met inleider, oefening en gesprek). Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend 23 juni van 09:30 tot 13:00 uur. Locatie volgt. 

3. Theaterworkshop; spelen met wat er voor je voeten komt en zorgen voor een wending in de relaties; aan de slag met je eigen gesprekstechniek. Ervaar de verschillende reacties op het eigen optreden (met acteurs en gesprek). Deze bijeenkomst vindt na de zomer plaats op een nader te bepalen datum. 

4. Terugkoppeling en verbreding van de nieuwe inzichten en het resultaat daarvan in de eigen praktijk; aan de hand van pitches en columns. Deze bijeenkomst vindt na de zomer plaats op een nader te bepalen datum.

Het programma vindt plaats in een vertrouwelijke setting en biedt veel ruimte voor eigen invulling. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. Daarbij leveren de volgende personen een inhoudelijke bijdrage:

 • Ingrid de Moel: directeur van het sectorverbindend en ontwikkelend Bouwstenen-netwerk.
 • Marieke Prins: scherp van geest, als organisatie-adviseur nauw betrokken bij bestuurlijke processen rond onderwijshuisvesting.
 • Sandra Kensen; voor het waarderend vernieuwen van relaties met gemeentebesturen en werkzaam bij het interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde.
 • Acteurs; concrete personen afhankelijk van de specifieke wensen van de groep.     

Leessuggesties

Meer informatie en aanmelden

Bel of mail naar Ingrid de Moel: ingrid@bouwstenen.nl of 06-52310845. Aanmelden kan ook via dit aanmeldformulier. 

2017

 • wo
  17
  mei

  Lerend netwerk: huisvesting en de kracht van de relatie

  09:30 - 13:00
  Projecten
 • vr
  23
  jun

  Lerend netwerk: huisvesting en de kracht van de relatie

  09:30 - 13:00
  Projecten