Masterclass Doordecentralisatie onderwijshuisvesting; de winst van het Bredase model.

2015

 • wo
  30
  sep

  Masterclass Doordecentralisatie onderwijshuisvesting; de winst van het Bredase model.

  12:15 - 16:30
  Breda
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Inos Stichting Katholiek Onderwijs Breda
  Haagweg 1
  4814 Breda

Op 30 september organiseert de PO-Raad de masterclass Doordecentralisatie onderwijshuisvesting; de winst van het Bredase model. 

Doordecentralisatie

Als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen wordt in steeds meer gemeenten gesproken over doordecentralisatie. Ook andere ontwikkelingen (zoals de aanstaande wettelijke plicht voor schoolbesturen in regionaal verband samen te werken aan z.g. gebiedsplannen en de toenemende druk op gemeenten omtrent de overheveling van verschillende taken) vormen een stimulans om na te denken over doordecentralisatie.

Doordecentralisatie kan in vele varianten en vormen plaatsvinden. Door de zeer ruime bepaling in de wet is maatwerk bij uitstek mogelijk. Doordecentralisatie biedt echter niet alleen kansen, maar kent ook risico’s. Ook vraagt het meer kennis en vaardigheden van schoolbesturen. Deze masterclass poogt hieraan bij te dragen.

Het Bredase model

Op deze middag staan we stil bij het Bredase model. In Breda is in nauwe samenspraak met gemeente en alle schoolbesturen gekozen voor de vorming van een Coöperatie “Breedsaam”.

De masterclass zal worden verzorgd door Frank van Esch, voorzitter van het College van Bestuur van Inos Breda. Ook de gemeente Breda levert een bijdrage.

De masterclass is bestemd voor bestuurders en beleidsmedewerkers in het primair onderwijs. Op uitnodiging van een schoolbestuur kunnen ook gemeentelijke bestuurders deelnemen aan de masterclass.  

Programma

1) Inloop vanaf 12.15 uur met een broodje

2) Start masterclass 13.00 uur
    Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 •         Korte algemene toelichting over doordecentrtalisatie
 •         Rollen en positie gemeente en schoolbesturen
 •         Afspraken met de gemeente
 •         Financiën
 •         Werkstructuur van de cooperatie

3) Afsluiting 16.30 uur 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Voor meer informatie over deze masterclass kunt u contact opnemen met Rosita Floor.