Masterclass Omgaan met verschillen

2015

 • wo
  07
  okt

  Masterclass Omgaan met verschillen

  09:00 - 17:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Regardz
  Langeviestraat
  Utrecht

Leraar zijn…. Het mooiste beroep, maar tegenwoordig ook buitengewoon complex. Voor alle leerlingen willen we optimale ontwikkeling. Dit vraagt om een effectieve invulling van het onderwijs met veel aandacht voor het omgaan met verschillen. Hoe realiseer je dit binnen de huidige onderwijscontext?

Masterclass

Tijdens de masterclass is er veel ruimte voor het inhoudelijk gesprek en het delen van kennis en ervaringen. De masterclass start met een overzicht over de afgelopen jaren van de (inhoudelijke) ontwikkelingen in het onderwijs rond omgaan met verschillen en de consequenties voor het gewenste onderwijsrepertoire van leraren. Vervolgens wordt differentiatie belicht op het niveau van de leerling, de leraar, het team/de school en bovenschools niveau. Aansluitend krijgen de deelnemers goede voorbeelden aangereikt en is er ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Veel aandacht is er wat er toe doet in een doorlopende leerlijn tussen theorie en praktijk op de lerarenopleidingen en de eerste fase van het leraarsberoep (Opdracht uit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen).

Begeleider

Yvonne Leenders is bij verschillende landelijke innovatieprojecten betrokken (geweest), zoals effectieve instructie, de overgang PO-VO, VVE, de 1-zorgroute, het werken met groepsplannen, passend onderwijs en als bestuurlijk en inhoudelijk expert direct betrokken bij de landelijke taal/lees- en rekenpilots. Haar specialisaties zijn: taal/lezen, rekenen, onderwijs aan jonge (risico-)kinderen, omgaan met gedragsproblemen, vorm en inhoud geven aan differentiatie.

Praktische informatie

Wanneer: 7 oktober 2015
Locatie: Regardz, Langeviestraat Utrecht
Tijd: Van 14.00 uur tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Voor wie: Zowel PO als VO: alle participanten die vanuit de samenwerkingsverbanden en opleidingsscholen een coördinerende/kartrekkende rol hebben op het thema omgaan met verschillen.
Maximum aantal deelnemers: 40
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden