Masterclass Toezicht (en verantwoording)

2013

 • do
  12
  dec

  Masterclass Toezicht (en verantwoording)

  13:30 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Deze masterclass vindt plaats in de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. 

Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in het (semi-)publieke domein verbonden aan Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg gaat in deze masterclass in op toezicht, informatievoorziening en hoe de toezichthouder zijn eigen verantwoording kan organiseren.

Goodijk benadrukt dat de toezichthouder de ruimte heeft om zijn eigen rol vorm te geven en geeft voorbeelden van hoe dat zouden kunnen. Welke vragen dient een toezichthouder in ieder geval te stellen en hoe krijgt hij antwoord op deze vragen? Bij wie zou de toezichthouder zijn informatie  moeten halen, en bij wie niet? Zijn alleen kengetallen van belang, of gaat het ook om de zogenaamde soft controls?  En hoe betrekt de toezichthouder de belanghebbenden in zijn eigen verantwoording? Dit zijn vragen die Goodijk zal behandelen op de aanstekelijke wijze die hem eigen is.

Deze masterclass hoort bij de reeks masterclasses die de PO-Raad in 2013 organiseert ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur.

Deze masterclass wordt gegeven binnen het programma van de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen.

Locatie: Spant!, Bussum