Netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten

2014

 • vr
  07
  feb

  Netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten

  10:00 - 13:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

In het netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten staan vraagstukken met betrekking tot deze thema’s centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gesprek over wat leerlingen nu precies (dienen te) leren op school en de manier waarop deze kennis en vaardigheden in beeld moeten worden gebracht. Indien daar aanleiding voor is, worden in dit netwerk ook ontwikkelingen rondom de diverse trajecten die de PO-Raad uitvoert op het gebied van het versterken van de onderwijskwaliteit (bijv. Sturen op Onderwijskwaliteit, Goed Worden en Goed blijven), geagendeerd. Ook kan het netwerk adviseren als het gaat om kwaliteitsvraagstukken bij onderwerpen die primair in andere netwerken besproken worden, bijv. ten aanzien van krimp en ict. Tenslotte speelt het netwerk een rol in het komen tot een definitie van wat de sector definieert als onderwijskwaliteit.

Het netwerk wordt voorgezeten door Rinda den Besten en komt vier keer op jaarbasis bij elkaar op het kantoor van de PO-Raad in Utrecht. De eerstvolgende bijeenkomst van het netwerk vindt plaats op vrijdag 7 februari 2014 van 10.00-13.00 uur. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk, dan kunt u dat mailen aan Marleen van der Lubbe. Gezien de diversiteit in het netwerk nodigen wij met name kleinere schoolbesturen (t/m 10 scholen), schoolbesturen uit de provincies Flevoland, Limburg, Brabant en Overijssel en (V)SO-besturen uit om te reageren. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marleen. 

Trefwoorden: