Netwerkbijeenkomst Onderwijsinnovatie en ICT

2013

 • wo
  15
  mei

  Netwerkbijeenkomst Onderwijsinnovatie en ICT

  00:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Het netwerk houdt zich op strategisch en bestuurlijk niveau bezig met de volgende vragen/thema`s:

 • Met welke innovaties kunnen wij goed onderwijs voor elk kind organiseren dat rekening houdt met verschillen en maximaal de talenten van kinderen ontwikkelt?
 • Hoe kan ICT hier enerzijds aan bijdragen in het primaire proces door bijvoorbeeld het inzetten van digitaal leermateriaal om meer maatwerk mogelijk te maken en doorlopende leerlijnen te ondersteunen en anderzijds in het secundaire administratieve proces door bijvoorbeeld systemen beter op elkaar te laten aansluiten, de bedrijfsvoering  te optimaliseren en resultaten te presenteren?
 • Hoe organiseren we dat op lokaal, regionaal en landelijk niveau? 

Het netwerk vergadert 2 á 3 keer per jaar in Utrecht. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de portefeuillehouder van het bestuur, Simone Walvisch.

Contact

Maurits Huigsloot en Hester van der Putten zijn de eerst betrokken medewerkers vanuit het bureau en desgewenst telefonisch te bereiken via: 030 - 31 00 933.