Nieuwe editie van de Leergang Slimmer leren met ICT

Leg in vier bijeenkomsten een goede basis om ICT in uw schoolorganisatie te implementeren. Doe mee met de leergang Slimmer leren met ICT, die start in het schooljaar 2017/2018. Kom samen met uw collega-schoolbestuurder(s), schoolleiders en stafmedewerkers (o.a. ICT-coördinatoren), want goed onderwijs met ICT is teamwork.

ICT is een niet meer weg te denken factor in het primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt om het onderwijs meer eigentijds en aantrekkelijk te maken, en ook meer gedifferentieerd en op maat aan te bieden. Het gebruik van ICT in het primair onderwijs staat niet meer ter discussie, maar schoolorganisaties zijn zoekende in hoe optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Het slim inzetten van ICT levert meer onderwijs op maat op voor de leerling en minder administratieve last voor de leraar. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het aanschaffen van tablets. Het vraagt een verandering van de hele schoolorganisatie, van schoolbestuurder tot leraar. Gemaakte plannen moeten daarbij worden omgezet in daadwerkelijke verandering in de klas. Omdat alle lagen in de organisatie vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid en in afstemming met elkaar werken aan dezelfde doelen, nodigen we u uit om met een kernteam deel te nemen aan de leergang.

Programma rond veranderkunde

Het centrale thema van de vier bijeenkomsten in de leergang is veranderkunde, waarbij we kijken naar het veranderkundige proces rond het slimmer leren met ICT. Veranderkundige Marco de Witte neemt u mee langs de verschillende facetten: het waarom, het wat, met wie en het hoe van veranderen.

Marco de Witte (1959) is veranderkundige en werkt als adviseur, spreker en coach. Hij is partner van hgrv, een maatschap van adviseurs en managers in de zakelijke dienstverlening en de publieke sector. Daarnaast is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij als (kern)docent actief in het commercieel (post)doctoraal onderwijs. Zo werkt(e) hij onder meer voor de Academie voor Management en de TSM Business School.

De kracht van Marco ligt in zijn positieve benadering, zijn enthousiasme en zijn vermogen om theorie te verbinden met de praktijk. Daarbij werkt hij vanuit een (verander)visie waarin vier vragen centraal staan: Waarom veranderen? Wat veranderen? Hoe? En: door wie? Aan de hand van deze invalshoeken ontrafelt hij complexe verandervraagstukken, zorgt hij voor beweging en maakt hij praktische keuzes mogelijk. Samen met hrgv-collega  Jan Jonker heeft hij hierover het boek ‘De Kunst van Veranderen: bewegen naar de kern’ geschreven. In de leergang gaat u samen met Marco aan de slag vanuit deze theorie en past u de vier basisvragen toe op schoolorganisaties, ICT-vraagstukken en uw eigen case. Het levert u vast en zeker belangrijke inzichten en goede handvaten voor de praktijk op.

Theorie én praktijk

De leergang is zo opgezet dat u tijdens iedere bijeenkomst gevoed wordt met kennis en theorie over het veranderkundige proces én daarnaast direct de vertaling kunt maken naar uw eigen situatie. U wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan en stappen te zetten in uw eigen veranderproces.

De leergang biedt inspiratie, nieuwe inzichten en verbinding met andere deelnemers. Uiteraard in nauwe samenhang met het bredere ondersteuningsaanbod rond de inzet van ICT in het onderwijs, ontwikkeld door de PO-Raad, Kennisnet en anderen. De focus ligt op wat u nodig heeft om de volgende stap te zetten.

Tijdens de leergang…

 • Verwerft u inzicht in veranderkundige principes en leert u deze te relateren aan en toe te passen in de eigen praktijk
 • Wisselt u ervaringen uit met andere deelnemers en maakt u gebruik van elkaars expertise
 • Gaat u aan de slag met het zetten van uw volgende stap met ICT in uw onderwijs

Doet u mee?

De leergang is in de eerste plaats bedoeld voor schoolbestuurders. Maar schoolleiders en stafmedewerkers (o.a. bovenschoolse ICT-coördinatoren) zijn ook van harte welkom. Uit de leergang Slimmer leren met ICT 2016-2017 is gebleken dat het waardevol is om het proces met meerdere mensen uit de organisatie te doorlopen vanuit de overtuiging ‘dat je samen verandert, en niet alleen’. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is het zaak om gedurende het proces steeds goed af te stemmen met interne betrokkenen.

Enthousiaste deelnemers in de vorige leergang

Wilt u weten hoe deelnemers uit 2016-2017 de leergang hebben ervaren? Bekijk dan het filmpje of lees de verslagen over veranderkunde (oktober 2016), het vier-in-balans-model (december 2016) en de eigen rol bij veranderen (februari 2017).

Data

De data van de leergang:

- 12 december 2017
- 23 januari 2018
- 22 maart 2018
- 31 mei 2018

Alle bijeenkomsten vinden plaats op een inspirerende, centraal gelegen, locatie in Nederland (regio Utrecht/Randstad). De exacte locaties worden later bekendgemaakt.

Kosten

Deze leergang wordt dit jaar voor de laatste keer gratis aangeboden. Kunt u een bijeenkomst onverhoopt niet bijwonen en meldt u zich niet af (uiterlijk een week voor de bijeenkomst), dan brengen wij een ‘wegblijftarief’ in rekening van € 50 per persoon.

Meld u ook aan

Bent u ook enthousiast geworden over de leergang Slimmer leren met ICT en wilt u graag aan de slag in uw eigen organisatie? Meld u dan hier aan en doe mee.

Vragen?

Vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan Simone van der Reep. Bij Eelke Bosman kunt u terecht voor inhoudelijke vragen.

2017

 • di
  12
  dec

  Nieuwe editie van de Leergang Slimmer leren met ICT

  10:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

2018

 • di
  23
  jan

  Nieuwe editie van de Leergang Slimmer leren met ICT

  10:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
 • do
  22
  mrt

  Nieuwe editie van de Leergang Slimmer leren met ICT

  10:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
 • do
  31
  mei

  Nieuwe editie van de Leergang Slimmer leren met ICT

  10:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad