Online werksessie lerarentekort (v)so

2020

 • do
  02
  jul

  Online werksessie lerarentekort (v)so

  13:30 - 15:45
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Overig

Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd door de PO-Raad en is bestemd voor: schoolbesturen (v)so; lerarenopleidingen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Wachtlijsten; kinderen die echt niet een middag thuis kunnen overbruggen; onderwijsassistenten die door nood structureel voor de groep staan. Het lerarentekort heeft voor leerlingen en leraren in het (v)so ingrijpende consequenties. Op donderdag 2 juli van 13:30 tot 15:45 organiseert de PO-Raad een online werksessie over de tekorten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het lerarentekort en het concreet werken aan oplossingsrichtingen staat deze middag centraal. 

Keynote door Merel van Vroonhoven 

Merel van Vroonhoven was tot vorig jaar voorzitter van het Bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ze is nu zij-instromer in het speciaal onderwijs en door minister Slob aangesteld als ‘onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort’. In de praktijk ziet zij dat de regionale aanpak breed wordt gesteund maar dat het schort aan de uitvoering van concrete acties. Ook is er relatief weinig aandacht voor kwetsbare groepen, zoals leerlingen in het (v)so. Zij opent de bijeenkomst met haar reflecties op de regionale aanpak en wat er nodig is om de aanpak te intensiveren. 

Tijdens de bijeenkomst:

 • Maken we duidelijk wat opleidingen en werkveld voor elkaar kunnen betekenen om de oplopende tekorten in (v)so aan te pakken;
 • Verkennen we wat er nodig is om de regionale aanpak sterker te verbinden met landelijk beleid. 

Programma: 

 • Opening door Merel van Vroonhoven
   
 • Pitches met oplossingsrichtingen
  a. Meer studenten naar het (speciaal) onderwijs: brede opleidingsroutes met lesbevoegdheid; 
  (Mariska de Peuter; projectleider nieuwe opleiding leraar & jeugdprofessional)
  b. Diversiteit in teams: verkenning naar mbo potentieel en vakspecialisten voor het voor het speciaal onderwijs 
  (Annette van der Poel; bestuurder Orion speciaal onderwijs)
  c. Intensiveren samenwerking opleidingen en werkveld: aspirant Opleidingsschool voor het SO 
  (Nicolle van Geenen (HAN) en Esther Keun (Entrea) betrokkenen bij de ontwikkeling aspirant Opleidingsschool veelzijdig opleiden voor diversiteit)
   
 • Discussie in break-outs
  a. Meer studenten naar het (speciaal) onderwijs
  b. Divers samengestelde teams in het speciaal onderwijs
  c. Intensiveren samenwerking opleidingen en werkveld
   
 • Vervolgstappen en afronding
  Plenair halen we de uitkomsten van de tafelgesprekken op en bespreken we de volgende stap voor de aanpak lerarentekort. Wat is er inhoudelijk nodig en hoe is dat te realiseren? 

Praktische informatie:

 • Donderdag 2 juli
 • Tijd: van 13:30 tot 15:45 
 • Genodigden zijn alle relevante stakeholders zoals schoolbesturen (v)so; lerarenopleidingen; samenwerkingsverbanden; gemeenten; OCW en Inspectie 
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Lamé

Aanmelden

Maak gebruik van het aanmeldformulier