Ontwikkelgroep 'Naar een 3e generatie IHP's'

2017

 • di
  27
  jun

  Ontwikkelgroep 'Naar een 3e generatie IHP's'

  10:00 - 13:00
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Eindhoven
  Eindhoven
 • wo
  05
  jul

  Ontwikkelgroep 'Naar een 3e generatie IHP's'

  10:00 - 13:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Doelgroep: Medewerkers onderwijshuisvesting (max. 20). Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. 

De eerste generatie IHP’s zijn opgesteld nadat de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting in 1996 van het rijk naar de gemeenten werd overgeheveld. Ze hadden vooral een kwantitatieve insteek en waren gebaseerd op prognoses van het aantal leerlingen en cijfers over de gebouwen. Deze kwantitatieve benadering is heel lang de basis geweest, misschien wel tot 2015.

Vanaf 2000 werden de IHP’s verrijkt met meer beleidsmatige thema’s waaronder onderwijsconcepten en samenwerking met kinderopvang. Naast kwantiteit ging het bij deze tweede generatie IHP’s ook om de kwaliteit van de huisvesting. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij doordecentralisatie) was het IHP ook een basis voor financiële afspraken tussen gemeenten en scholen.

Praktisch houvast

Door de afspraken in de commissie Nijpels zijn we inmiddels toe aan de derde generatie IHP. Bij een wettelijke verankering zullen er ook andere eisen worden gesteld aan de inhoud en vorm van het IHP.

In deze ontwikkelgroep onderzoeken we het (gewenste) doel, uitgangspunten en belangrijkste  inhoudelijke keuzes rond de toekomstige IHP’s. Welk praktisch houvast kunnen we onszelf en anderen hierin meegeven?

Opzet

We doen dat aan de hand van eigen onderzoek en vier goed voorbereide bijeenkomsten:

 

 

Eigen onderzoek

Bijeenkomst

 

1

Analyse huidige IHP’s
(wat is goed, nieuwe wensen)

27 juni van 10.00 tot 13.00 uur
Delen ervaring en nieuwe context (samen met gemeenten)
Formuleren hoofdpunten nieuwe IHP’s
 

 

2.

Opzetten kader
Doel, uitgangspunten
Belangrijkste keuzes

5 juli van 10.00 tot 13.00 uur
Bespreken en verbeteren 

 

 

3

Opstellen concept

Datum volgt
Uitwerken en aanvullen

 

 

4

Kwaliteitstoets

 

Datum volgt
Bespreken met derden

 

 

 

Kwaliteitstoets

 

 

 

Opstellen handreiking

 

Het beeld van het eindresultaat dat we voor ogen hebben is de Taxatiewijzer, maar dan met een andere inhoud.

De bijeenkomsten vinden plaats in het zuiden van het land. De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal in de persoon van Michel de Bondt en Ingrid de Moel. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met info@bouwstenen.nl of 033-2584337.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hier aanmelden.

Trefwoorden: