Ontwikkelgroep 'Renovatie versus vervangende nieuwbouw'

2017

 • di
  23
  mei

  Ontwikkelgroep 'Renovatie versus vervangende nieuwbouw'

  09:30 - 13:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • di
  13
  jun

  Ontwikkelgroep 'Renovatie versus vervangende nieuwbouw'

  09:30 - 13:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

Doelgroep: medewerkers huisvesting (max. 20). Deze ontwikkelgroep wordt geleid door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. 

Een groot deel van de voorraad onderwijshuisvesting is verouderd. Naast veranderingen in het onderwijs, waardoor andere eisen aan het gebouw worden gesteld, zijn ook de duurzaamheids- en klimaateisen toegenomen. Nieuwbouw is niet altijd een optie. Door-exploiteren lijkt gezien de kosten van nieuwbouw en de krimp van het aantal leerlingen soms een aantrekkelijke keuze, maar is dat niet altijd. Wat moet je als medewerker onderwijshuisvesting dan je bestuur adviseren; renovatie of vervangende nieuwbouw?

Praktisch houvast

In deze ontwikkelgroep ontwikkelen we houvast voor de keuze tussen renovatie en vervangende nieuwbouw.  Waar is die keuze van afhankelijk? Wie heeft er invloed? Wat zijn de afwegingen? Wat en waar moet je op letten? Welke mogelijkheden komen wanneer in beeld? 

Dat handvat maken we aan de hand van kennisdeling, onderzoek en vier goed voorbereide bijeenkomsten, waarvan twee voor de zomer en twee na de zomer.    

 1. Hoe wordt de afweging nu gemaakt? Welke kennis en tools zijn beschikbaar? Welke leerpunten en eventuele (kennis) lacunes zijn er. Datum 23 mei 2017 van 9.30 tot 13.00 uur
 2. Hoe zou het afwegingskader er uit kunnen zien? Welke tips een houvast kunnen we daarbij meegeven? Wat zijn nog openstaande vragen? Datum 13 juni 2017 van 9.30 uur tot 13.00 uur
 3. Uittesten van afwegingskader aan de hand van praktijkcase. Verdieping op de openstaande vragen, door-akkeren van onzekerheden en risico’s bij verkeerde keuze. Datum na de zomer
 4. Fijnslijpen en uittesten afwegingskader zodat hij ook door anderen kan worden gebruikt.

De bijeenkomsten worden inhoudelijk goed voorbereid en de resultaten steeds aan de praktijk getoetst. De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door Bouwstenen voor Sociaal in de persoon van Michel de Bondt in samenwerking met de PO-Raad. Daarbij brengt HEVO haar kennis in en denkt mee met het op te stellen afwegingskader.

Het beeld van het eindresultaat dat we voor ogen hebben is de Taxatiewijzer, maar dan met een andere inhoud.

De bijeenkomsten vinden plaats in de buurt van waar de meeste deelnemers vandaan komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met info@bouwstenen.nl of 033-2584337.

Trefwoorden: