Op Koers! Koers houden richting een veilige school

Sociale veiligheid is een continu proces. De koers naar een veilige school is ingezet. Nu is het zaak om koers te houden. Daarom organiseert Stichting School & Veiligheid in samenwerking met LECSO in het schooljaar 2016/2017 vier nieuwe bijeenkomsten van Op Koers! voor diverse doelgroepen.

Kleinschalig en dynamisch

Kernwoorden van deze vervolgbijeenkomsten zijn: kleinschalig, dynamisch en thematisch. Naast enkele sprekers is er veel ruimte voor uitwisseling onder leiding van experts. De opzet is dynamisch, met veel ruimte voor uitwisseling en creatieve werkvormen zoals Open Space en NetwerkKleed.

Doelgroep

Professionals uit het primair onderwijs. 

Houd de website van Stichting School & Veiligheid in de gaten voor meer informatie.