Oudercafé Krimp in het Onderwijs

2013

  • wo
    29
    mei

    Oudercafé Krimp in het Onderwijs

    00:00

Wat? Oudercafé over krimp in het onderwijs.

Voor wie? Schoolbestuurders, Tweede Kamerleden, wethouders en ouders

Tijd: Woensdag 29 mei van 16:00 – 18:00 uur

Adres: Zandvlietcollege, Bezuidenhoutseweg 40 (bij CS), Den Haag

 

Het advies van de Onderwijsraad ‘Grenzen aan kleine scholen’ heeft veel reacties opgeroepen. Volgens het advies zijn er afdoende argumenten, zowel op het gebied van onderwijskwaliteit als kosten, om kleine scholen te sluiten. De kwaliteit van het onderwijs staat volgens de Onderwijsraad door de krimp sterk onder druk. Ruim duizend scholen moeten worden gesloten als het advies zou worden opgevolgd.

Staatssecretaris Sander Dekker noemt het advies van de Onderwijsraad ingrijpend, maar geeft ook aan dat actie nodig is om te voorkomen dat er meer scholen verdwijnen dan nodig is. Over de voorgestelde minimumnorm van 100 leerlingen wil hij eerst in gesprek met ouders, scholen en wethouders. Maar dat het advies gevolgen heeft voor de huidige opheffingsnormen is duidelijk. Binnenkort komt de staatssecretaris met zijn reactie op het advies en presenteert hij een interdepartementaal onderzoek. Tijdens het algemeen overleg van 4 juni wordt dit onderwerp behandeld in de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer.

In het gesprek over schoolgrootte en bereikbaarheid is het van groot belang om met elkaar vast te stellen vanuit welke waarden naar oplossingen wordt gezocht. Staat de onderwijskwaliteit echt ter discussie en is deze boven alles leidend of gaat het advies vooral over de betaalbaarheid van ons onderwijsstelsel? In hoeverre spelen de wensen van ouders een rol en is de leefbaarheid van het platteland in het geding? Ligt de oplossing in het opheffen van scholen of zijn er andere mogelijkheden? Welke rollen spelen de denominatie en het onderwijsconcept van scholen bij het zoeken naar oplossingen? En hoe ziet de laatste school in het dorp er idealiter uit? Deze vragen staan centraal in het Ouder Café op 29 mei. Maar u bepaalt ook zelf de agenda! Meld u aan voor de bijeenkomst en geef aan over welke stelling u zelf met het panel van Tweede Kamerleden en wethouders wilt discussiëren.

Als u uw bijdrage wilt leveren aan deze discussie en invloed wilt uitoefenen op het overleg van 4 juni, meldt u zich dan snel aan.

  

U kunt zich aanmelden bij Danielle Voortman en Jan Klomp (NKO) op 070 3282882 of via info@nko.nl.