Passend onderwijs: de veranderende rol van bovenschoolse voorzieningen in de regionale ondersteuningsstructuur

2021

 • ma
  31
  mei

  Passend onderwijs: de veranderende rol van bovenschoolse voorzieningen in de regionale ondersteuningsstructuur

  15:00 - 17:00
  Georganiseerd door: 
  Extern
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Overig

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in samenwerking met het NJi twee bijeenkomsten over bovenschoolse voorzieningen in passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst op 31 mei draait het om de veranderende rol van het Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) in de regionale ondersteuningsstructuur.

De ondersteuningsstructuur in de regio is in beweging. We gaan met elkaar aan de slag om passend onderwijs nog beter te maken. Door bijvoorbeeld beter samen te werken met de jeugdzorg. Door (verregaande) samenwerking tussen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. En dan schittert daar ook de stip aan de horizon: we werken steeds meer toe naar inclusiever onderwijs. Wat betekent dit allemaal voor de (boven)schoolse voorzieningen en de mensen die daar werken? Dit type ontwikkelvragen staat centraal in twee bijeenkomsten op 31 mei en 7 oktober 2021 die het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met het NJi organiseert.

Stip op de horizon

Op 31 mei 2021 kijken we naar de stip op de horizon: inclusiever onderwijs. Je krijgt meer zicht op de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs en de rol die de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs daar in kan spelen. Wat betekent dit voor ouders en voor de jongeren die nu tijdelijk onderwijs volgen op een bovenschoolse voorziening? Wat betekent dit voor de rol van een bovenschoolse voorziening, voor het team en last but not least voor jou als professional?

Dolf van Veen neemt je in zijn verhaal mee in deze ontwikkeling richting inclusie en staat stil bij de bovenstaande vragen. In breakout rooms praten we hierover door, waarbij we de gespreksgroepen zo klein mogelijk houden, zodat we ook echt de tijd hebben voor uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Mee in de werkpraktijk

In het tweede deel van de bijeenkomst komt samenwerkingsverband Waterland aan het woord. Twee leerkrachten nemen ons mee in hun werkpraktijk waarbij ze een vso-klas binnen een vmbo-school hebben georganiseerd. Hierdoor kunnen de leerlingen een gewoon diploma behalen. Wat zijn hun ervaringen, dilemma’s en uitdagingen? In hetzelfde samenwerkingsverband wordt overwogen de Rebound-voorziening af te bouwen om daarmee ondersteuning op de scholen in te kunnen zetten. De directeur van het samenwerkingsverband deelt met ons wat deze omslag van denken betekent voor de praktijk.

Op basis van deze tweede presentatie gaan we opnieuw met elkaar het gesprek aan over wat dit voor jouw werkpraktijk kan betekenen en staan ook stil bij het perspectief van ouders en leerlingen binnen deze ontwikkelingen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs