Reflectiebijeenkomst: Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?

2019

 • do
  19
  sep

  Reflectiebijeenkomst: Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?

  09:30 - 16:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Leraren, Schoolleiders, Overig

  Locatie:

  exacte locatie volgt
  Utrecht

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op 19 september 2019 in regio Utrecht een reflectiebijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden over de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?’.

We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen:
1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we naar de leerling en hoe richten we het onderwijs in?
2) het versterken van de belangrijkste kracht van passend onderwijs –  samenwerking: hoe versterken we de samenwerking op de verschillende niveaus?

Programma

Twee sprekers –  prof. dr. Dolf van den Berg en dr. Pieterjan van Delden –  introduceren de twee lijnen met een inspirerende lezing. Aanvullend is er ruimte voor het onderlinge gesprek. Het gesprek moet u als deelnemer inspireren om passend onderwijs in uw regio verder te brengen en voedt de raden bij hun standpuntbepaling richting de evaluatie van passend onderwijs in 2020. 

Programma
09.30 – 10.15 uur         Inloop en welkom
10.15 – 11.00 uur         Lezing Dolf van den Berg
11.00 – 12.00 uur         Groepsgesprekken (inclusief koffie en thee)
12.00 – 12.30 uur         Plenaire reflectie op de groepsgesprekken
12.30 – 13.15 uur         Lunch
13.15 – 14.00 uur         Lezing Pieterjan van Delden
14.00 – 15.00 uur         Groepsgesprekken (inclusief koffie en thee)
15.00 – 15.30 uur         Reflectie op groepsgesprekken
15.30 uur                     Afsluiting

Inspirerende lezingen

Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs? Wat is ons einddoel?
De eerste lijn wordt ingeleid door prof. dr. Dolf van den Berg. Van den Berg vraagt tijdens zijn lezing aandacht voor het grootschalige karakter van de innovatie passend onderwijs en met name de ‘doctrine of transferability’ en het ‘reformkarakter’ van deze innovatie. Van hieruit schetst Van den Berg het belang van het faciliteren van het ontwikkelingsproces van elke leerling als opdracht voor iedereen die bij passend onderwijs betrokken is: van bestuurder tot ouder.

Dit brengt ons tot de noodzaak een nieuw pedagogisch-onderwijskundig concept te introduceren. Niet gebaseerd op gelijkheid, maar op verschillen. In het huidige collectieve onderwijsbolwerk zijn bepaalde groepen van leerlingen zeer kwetsbaar want kinderen zijn niet gelijk, leven niet gelijk en leren niet gelijk.

Door erkenning van die verscheidenheid is het mogelijk ook het accent te leggen op verticaliteit en daardoor een steviger fundament voor passend onderwijs. Wat betekent dit voor de wijze waarop ons onderwijs ie georganiseerd? Wat betekent dit voor ons gelijkheidsideaal? Is ons onderwijsbolwerk niet te veel segmentaal en horizontaal ingericht? In hoeverre staat passend onderwijs haaks op onze inrichting van het onderwijs? Denkt u mee over de volgende stappen?

Hoe versterken we de samenwerking – de belangrijkste kracht achter passend onderwijs – in de regio?
Tijdens zijn lezing  gaat Pieterjan van Delden in op ‘sterke netwerken’. De laatste jaren heeft Van Delden zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties. In 2009 is hij op dit onderwerp gepromoveerd. Van Delden heeft zicht op allerlei vormen van samenwerkingsverbanden en kan daardoor met ons reflecteren op de doelen, de opzet en het krachtenspel binnen netwerken. Hoe maken  we de samenwerking effectief?

In de laatste jaren maken samenwerkingsverbanden een ontwikkeling door van lichte en weinig verplichtende verbanden naar meer programmatisch gestuurde platforms. Bestaande samenwerkingsverbanden leiden vaak tot gedeeltelijke samenwerking maar met weinig beïnvloeding van de doorgaans autonome partnerorganisaties.

Tegelijkertijd belegt de overheid steeds meer complexe vraagstukken bij deze verbanden, vaak voorzien van een daarop gericht budget. Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan de prestatie en kwaliteit van het samenwerkingsverband, zoals bij passend onderwijs. Hoe richt je dan dat verband zodanig in aan ook de scholen als partners verder meebewegen in deze opdracht? Dit stelt nieuwe eisen aan governance, bestuurders en het onderwijskundig leiderschap.


Praktische informatie

Wanneer: 19 september 2019
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Waar: Utrecht (locatie volgt)
Voor wie: Schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders, voorzitters/coördinatoren/directeur-bestuurders van swv’s passend onderwijs uit het po en vo
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht
Aanmelden: Via dit formulier

Trefwoorden: