Regiobijeenkomst LECSO en Netwerkbijeenkomst Passend onderwijs

2015

 • wo
  08
  apr

  Regiobijeenkomst LECSO en Netwerkbijeenkomst Passend onderwijs

  13:00 - 19:00
  Assen
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

  Locatie:

  Van der Valk Hotel Assen
  Balkenweg 1
  9405 CC Assen

NECSO, LECSO en de PO-Raad organiseren een netwerkbijeenkomst passend onderwijs ‘meet and eat’ voor de regio Noord-Nederland. Deze zal plaatsvinden in Assen. De bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, directeur-bestuurders, besturen, coördinatoren en stafleden speciaal onderwijs en regulier onderwijs en projectcoördinatoren, stafleden van de samenwerkingsverbanden PO in Noord-Nederland.

Op deze netwerkbijeenkomst komt een selectie van thema’s aan de orde, die specifiek voor deze regio aandacht vragen. In verschillende rondes zijn er workshops rond diverse thema’s zodat het mogelijk is een en ander in kleine groepen uit te diepen.

Aanmelden

Om te zorgen dat deze bijeenkomst ook echt maatwerk wordt, vragen wij u bij uw aanmelding aan te geven in welke thema’s u interesse heeft. Dat kunt u doen op dit aanmeldingsformulier. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze bijeenkomst. Gelieve dat voor 20 maart aanstaande te doen, zodat we het programma werkelijk op maat kunnen maken. Aanmelden is gratis. Let op: Het is helaas niet meer mogelijk u voor deze bijeenkomst aan te melden.

Thema’s

De thema’s die aan de orde kunnen komen op 8 april:

 • afspraken over basisondersteuning en de realisatie daarvan;
 • routes/werkwijzen voor (integrale) ondersteuningstoewijzing, dekkend netwerk;
 • en zorgplicht;
 • preventie en vroegsignalering: samenwerking en professionalisering met jeugdhulp in de school;
 • integrale onderwijszorgarrangementen voor complexe onderwijszorgvragen – samenwerking tussen (speciaal) onderwijs en zorg;
 • verdere ontwikkeling van het (V)SO (op basis van de resultaten gedaan onderzoek);
 • kansen voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs;
 • Samenwerking SO/VSO in Noord-Nederland, mogelijk gecombineerd met informatie over de Participatiewet;
 • de rol en positie van de schoolleider bij de samenwerking tussen scholen, hun besturen, samenwerkingsverbanden en externe partners;
 • financiën en bedrijfsvoering;
 • kwaliteitsontwikkeling passend onderwijs;
 • governance/toezicht/juridische zaken;
 • communicatie rond passend onderwijs;
 • personele gevolgen passend onderwijs/opting out/tripartiete akkoord
 • of uw specifieke vraag.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop

13.30 - 14.15 Welkom en inleiding

 • Actualiteiten, benoemen specifieke aandachtspunten voor de regio en toelichten programma
 • Informatie van LECSO over invlechting (door OCW), ontwikkeling uitstroomprofielen VSO en aanpak expertisemakelaars, aangevuld met stand van zaken passend onderwijs door PO-Raad/ Projectmanagement.
 • Korte vragenronde

14.15 – 15.15 Eerste ronde maatwerk onder leiding van expert (naar keuze)

In subgroepen worden voor deze regio specifieke vraagstukken verder uitgewerkt. Dat levert een voorstel voor aanpak op.

15.20 - 16.20 Tweede ronde maatwerk onder leiding van expert (naar keuze)

In subgroepen worden voor deze regio specifieke vraagstukken verder uitgewerkt. Dat levert een voorstel voor aanpak op.

16.20 – 16.35 Pauze (snack) en netwerken

16.40 – 17.40 Derde ronde maatwerk onder leiding van expert (naar keuze)

In subgroepen worden voor deze regio specifieke vraagstukken verder uitgewerkt. Dat levert een voorstel voor aanpak op.