Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

2016

 • wo
  30
  mrt

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  09:30 - 12:30
  Zwolle
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Katholieke Pabo Zwolle
  Ten Oeverstraat 68
  8012 EW Zwolle
 • vr
  01
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  12:30 - 15:30
  Assen
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  van der Valk Assen
  Balkenweg 1
  Assen
 • di
  05
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  09:30 - 12:15
  Den Bosch
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Fletcher Hotel Den Bosch
  Burgemeester Burgerslaan 50
  Den Bosch
 • wo
  06
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  12:30 - 15:30
  Duiven
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Van der Valk Hotel Duiven
  Impuls 2
  6921RK Duiven
 • do
  07
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  09:30 - 11:30
  Roermond
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Theaterhotel Oranjerie
  Kloosterwandplein 12-16
  Roermond
 • do
  07
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  13:00 - 15:30
  Rotterdam
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Conference Center Engels
  Stationsplein 45
  Rotterdam
 • do
  14
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  09:30 - 12:30
  Heemskerk
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Stichting Tabijn
  De Trompet 1960
  Heemskerk
 • do
  14
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  09:30 - 12:30
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  Utrecht
 • di
  19
  apr

  Regiobijeenkomst voor leden van de PO-Raad: modernisering bekostiging

  10:00 - 13:00
  Bergen op Zoom
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Fletcher Hotel Stadspark
  Gertrudisboulevard 200
  Bergen op Zoom

Het bestuur van de PO-Raad organiseert voor haar leden negen regiobijeenkomsten in de periode van 30 maart tot en met 19 april a.s. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten. 

Modernisering bekostiging

Gedurende deze bijeenkomsten zullen wij uitgebreid in gesprek gaan over voorstellen tot modernisering van de bekostiging in het primair onderwijs. Modernisering van de bekostigingssystematiek staat al jaren op onze agenda. Wij staan voor maximale beleidsruimte voor de schoolbesturen. De lumpsum die in 2006 is ingevoerd, is nog steeds niet compleet. Ook is de bekostigingssystematiek uitermate complex en niet transparant. Inmiddels heeft het ministerie van OCW deze problematiek ook onderkend en is bereid om een andere bekostigingssystematiek te ontwerpen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de criteria voor een nieuwe bekostiging die door de leden van de PO-Raad tijdens de ALV van 26 november jl. zijn vastgesteld.

De PO-Raad wil met haar leden een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij de leden zo veel mogelijk betrokken zijn. Hierdoor willen we zo veel mogelijk invloed uitoefenen op het voorstel dat OCW uiteindelijk aan de Tweede Kamer gaat sturen. Het ministerie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud en zal in mei van dit jaar een nieuwe bekostigingssystematiek voorstellen. Op de ALV van 9 juni 2016 zal aan de leden van de PO-Raad gevraagd worden of dit voorstel voldoende tegemoet komt aan de door ons geformuleerde criteria. En zo nee, onder welke aanvullende voorwaarden het voorstel voor een nieuw bekostigingsvoorstel wél geaccepteerd kan worden.

In aanloop naar de ALV van 9 juni 2016 wil de PO-Raad het overleg met leden over een mogelijk nieuwe bekostigingssystematiek en het voorstel van OCW voortzetten. Tijdens een aantal regiobijeenkomsten willen we daarom de knelpunten en voordelen van een mogelijk nieuwe bekostiging bespreken aan de hand van een houtskoolschets van de bekostiging op basis van de criteria van de ALV van 26 november 2015. De financiële middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden buiten deze houtskoolschets gelaten. Het resultaat van de regiobijeenkomsten zal vervolgens worden besproken met OCW, zodat dit kan worden meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

Doel van de regiobijeenkomsten PO-Raad

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen onderwerpen die op een ALV geagendeerd worden met u besproken worden en willen we u informeren en raadplegen over actuele en relevante thema’s. Denk hierbij naast de modernisering bekostiging ook aan actualiteiten en zaken als het inspectiekader, innovatie en ICT en de ontwikkelingen rond de CAO. Ook zijn we op deze manier beter in de gelegenheid om te horen wat er speelt binnen uw regio. Zowel de succesverhalen, waar wij en uw collega’s in het land van kunnen leren, als de zorgen. Op mijn.poraad.nl zullen we vervolgens een terugkoppeling geven hiervan. Wij hopen door het organiseren van deze bijeenkomsten nog beter aan te kunnen sluiten op de behoefte in uw regio.

Tevens willen wij tijdens deze bijeenkomsten met u van gedachten wisselen over het voornemen van de PO-Raad om u op twee vaste momenten per jaar en vaste locaties in regiobijeenkomsten te ontmoeten.

Leden van de PO-Raad kunnen zich inschrijven voor één van de regiobijeenkomsten via dit webformulier

Globale agenda

1. Opening en actualiteiten door Dagelijks Bestuur van de PO-Raad

2. Modernisering bekostiging

3. Vormgeving van de regiobijeenkomsten

4. Afsluiting PO-Raad-gedeelte en pauze

Aansluitend aan ons programma wordt ruimte gegeven aan de Inspectie van het Onderwijs om met de PO-Raadleden in gesprek te gaan over de vernieuwing van het toezicht. Tijdens deze bijeenkomst zal de Inspectie toelichten wat deze vernieuwing betekent voor het PO en is er gelegenheid om er vragen over te stellen.