Regiobijeenkomst vrijwillige inzet en passend onderwijs - Zwolle

2013

  • di
    11
    jun

    Regiobijeenkomst vrijwillige inzet en passend onderwijs - Zwolle

    00:00

Vanaf nu kunt u zich hier inschrijven voor de regionale bijeenkomsten over het thema: Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door brancheorganisaties ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN. U kunt er inspiratie opdoen en kennis nemen van goede voorbeelden van samenwerking tussen professionele en vrijwillige inzet voor jeugd en gezin. Ook kunt u reflecteren op een toekomst waarin burgerkracht meer dan ooit centraal staat. Er is ruimte voor discussie en uitwisseling van ideeën met collega’s uit de eigen en andere branches.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bestemd voor professionals, teamleiders, managers, directeuren en stafmedewerkers in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Maar ook vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van gemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Deelname is gratis.

Sprekers

Sprekers zijn onder andere Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) en Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam). Zij zullen ingaan op de rol van de beroepskracht en de vrijwilliger in de pedagogische civil society. Wat zijn de maatschappelijke tendensen? Wat komt er allemaal op het bordje van burgers en organisaties? Kun je een civil society wel ‘van bovenaf’ organiseren?

Marian van der Klein (Verwey-Jonker Instituut) richt zich in haar lezing meer op de praktische invulling: Hoe kunnen professionals goed samenwerken met vrijwilligers en actieve burgers? Wat moet je wel doen en wat niet? Welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan en wat kunnen we daarvan leren?

Workshops

Bijna dertig organisaties presenteren tijdens workshops hun werk en gaan met u in gesprek over kansen, mogelijkheden, hobbels, bobbels en oplossingen uit hun dagelijkse praktijk. Er zijn workshops over ouderparticipatie, vrijwilligersbeleid, de rol van het CJG, jongerenactiviteiten, opvoedingsondersteuning, burgerkracht, maatjesprojecten en vele andere onderwerpen. Het totale programma is hier te vinden.

Wilt u twitteren over onze bijeenkomsten? Gebruik dan #vrijwinzetjeugd.

Bestanden bij dit evenement: 

Trefwoorden: