Regiobijeenkomsten PO-Raad

2015

 • do
  08
  okt

  Regiobijeenkomsten PO-Raad

  10:00 - 17:00
  Utrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Cursus- en vergaderlocatie Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht
 • wo
  14
  okt

  Regiobijeenkomsten PO-Raad

  10:00 - 17:00
  Dordrecht
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Van der Valk Dordrecht
  Laan van Europa 1600
  3317 DB Dordrecht
 • do
  22
  okt

  Regiobijeenkomsten PO-Raad

  10:00 - 17:00
  Eindhoven
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Van der Valk Eindhoven
  Aalsterweg 322
  5644 RL Eindhoven
 • di
  03
  nov

  Regiobijeenkomsten PO-Raad

  10:00 - 17:00
  Drachten
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Van der Valk Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PE Drachten
 • do
  05
  nov

  Regiobijeenkomsten PO-Raad

  10:00 - 17:00
  Deventer
  Georganiseerd door: 
  PO-Raad

  Locatie:

  Postillion Hotel Deventer
  Deventerweg 121
  7418 DA Deventer

Dit najaar bezoekt de PO-Raad verschillende regio's van het land om met haar leden over vier thema's in gesprek te gaan. De vier thema's zijn:

Hieronder treft u meer informatie aan over deze thema's.

De vijf locaties zijn:

 • Donderdag 8 oktober te Utrecht
  • 10:00-12:15 Modernisering Bekostiging
  • 10:00-12:15 WWZ, CAO en Participatiewet 
  • 13:30-17:00 Eindtoetsing PO-VO
 • Woensdag 14 oktober te Dordrecht
  • 10:00-12:15 WWZ, CAO en Participatiewet
  • 13:30-16:00 Modernisering Bekostiging
  • 13:30-17:00 Eindtoetsing PO-VO
 • Donderdag 22 oktober te Eindhoven
  • 10:00-12:15 Modernisering Bekostiging
  • 10:00-12:15 WWZ, CAO en Participatiewet
  • 13:30-16:00 Onderwijs 2032
  • 13:30-17:00 Eindtoetsing PO-VO
 • Dinsdag 3 november te Drachten
  • 10:00-12:15 WWZ, CAO en Participatiewet
  • 13:30-16:00 Modernisering Bekostiging
  • 13:30-17:00 Eindtoetsing PO-VO
 • Donderdag 5 november te Deventer
  • 10:00-12:15 Onderwijs 2032
  • 10:00-12:15 WWZ, CAO en Participatiewet
  • 13:30-16:00 Modernisering Bekostiging
  • 13:30-17:00 Eindtoetsing PO-VO

De bijeenkomsten zijn kosteloos. Aanmelden voor de bijeenkomsten en thema's kan hier.

 

Modernisering Bekostiging

De  bekostigingssystematiek zou goed financieel management bij schoolbesturen beter kunnen ondersteunen en zou beter moeten aansluiten op het besturingsmodel van het onderwijs in Nederland. In dit kader heeft de ALV van de PO-Raad in de vergadering van januari 2013 de PO-Raad de opdracht meegegeven om in samenspraak met OCW onderzoek te doen naar een modernisering van het bekostigingssysteem in het primair onderwijs. In het bestuursakkoord 2014 is vervolgens de afspraak opgenomen om de bekostiging te moderniseren.

Een werkgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van de PO-Raad/ OCW en DUO hebben bekostigingsvarianten uitgewerkt op basis van de volgende criteria: de bekostiging van het primair onderwijs kan stabieler, transparanter/ eenvoudiger en minder sturend, maar objectiveerbare kostenverschillen die niet beïnvloed kunnen worden door schoolbesturen moeten zoveel als mogelijk worden gehonoreerd. Schoolbesturen moeten daarbij voldoende tijd hebben om te kunnen anticiperen op de nieuwe bekostigingssystematiek.

In de regiobijeenkomsten wil de PO-Raad met schoolbesturen het gesprek aangaan over de criteria voor een nieuw bekostigingssysteem, hoe de bekostiging eruit komt te zien als deze volgens genoemde criteria zou worden ingericht en wat de (financiële) consequenties van deze bekostigingsvariant zouden zijn voor schoolbesturen.

WWZ, CAO en Participatiewet

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs: op 1 mei stuurde de PO-Raad samen met de bonden een brief met daarin gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden, op 1 juli 2015 is weer een groot deel van de Wwz in werking getreden en vlak voor de zomervakantie werd het Loonruimteakkoord gesloten.

Tijdens deze bijeenkomst praat de PO-Raad u graag bij over deze actuele ontwikkelingen. Ook geeft zij een toelichting op de Handreiking vervangen in het primair onderwijs na inwerkingtreding van de Wwz. Daarbij wordt ook uitgelegd wat onze cao-inzet zal zijn tijdens de komende onderhandelingen met de vakbonden. Deze cao-inzet is niet gewijzigd sinds vorig jaar en is bij een deel van onze leden al bekend.

Tot slot zal u worden bijgepraat over de werking van de participatiewet in het primair onderwijs. Hoe is deze wet tot stand gekomen? Wat wordt er verwacht van de sector? En ook: van welke ondersteuning kunt u gebruik maken als u hiermee aan de slag gaat? Op deze vragen zult u in de sessies antwoorden krijgen.

Het programma zal 2 uur duren en is voor iedereen die zich bezighoudt met personeel en arbeidsvoorwaarden binnen het schoolbestuur.

Eindtoets PO-VO

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs veranderd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving en de invoering van de zorgplicht passend onderwijs. Dat heeft als gevolg dat iedere leerling die de basisschool verlaat een Eindtoets moet maken.

Na het overgangsjaar (schooljaar 2014-2015) waarin scholen vrij waren om andere keuzes te maken dan het afnemen van een Eindtoets zijn scholen nu verplicht op een eindtoets te kiezen en af te nemen. De PO-Raad wil graag voorzien in de behoefte van schoolbesturen en schoolleiders om goede voorlichting te krijgen over de keuzemogelijkheden met betrekking tot de eindtoets voor het jaar 2016. De huidige aanbieders van een eindtoets geven in carrouselvorm een toelichting geven op hun eindtoets. Hiervoor zijn uitgenodigd:

 • Bureau ICE > IEP toets
 • A-Vision > Route8 toets
 • CvTE > Centrale Eindtoets

Naast de voorlichting over de eindtoetsen zal er in een inleidend (plenair) programma aandacht worden besteed aan de nieuwe wet- en regelgeving, procedure rondom schooladvies en overgang, referentieniveaus in het primair onderwijs en de toekomst van een (digitale) eindtoets.

Onderwijs 2032

De PO-Raad is benieuwd naar uw reactie op de voorstellen van het platform Onderwijs2032 over de herziening van de opdracht van het onderwijs, die zij op 1 oktober bekendmaken. De PO-Raad gaat hier graag met u in gesprek over.

Voor de zomer heeft het platform Onderwijs 2032, onder leiding van Paul Schnabel, een maatschappelijke dialoog gevoerd over het onderwijs van de toekomst. Op dit moment werkt het platform aan een advies, dat zij in december in definitieve vorm zal aanbieden aan de staatssecretaris. Het platform presenteert in oktober een publiekelijk concept-advies met voorstellen over de herziening van het onderwijs met als doel om daar feedback op te verkrijgen vanuit de maatschappij. De PO-Raad haalt de feedback vanuit de schoolbestuurders en schoolleiders graag op tijdens de twee hiervoor georganiseerde regiobijeenkomsten. Ook vindt er een miniconferentie plaats op 14 oktober, waar u zich hier voor kunt aanmelden.

Meer informatie

Voor deelnemers aan zowel het ochtend- als middagprogramma is er een lunch.

Voor vragen over locatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Simone van der Reep.

Aanmelden kan hier.

Presentaties

Onderaan deze pagina vindt u de presentaties die gegeven zijn op de verschillende regiobijeenkomsten.

Bestanden bij dit evenement: