Regionale bijeenkomsten voor risicoscholen

2014

 • ma
  24
  mrt

  Regionale bijeenkomsten voor risicoscholen

  13:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • do
  27
  mrt

  Regionale bijeenkomsten voor risicoscholen

  13:00 - 16:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
 • vr
  28
  mrt

  Regionale bijeenkomsten voor risicoscholen

  09:00 - 12:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad

In maart 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende eindopbrengsten heeft en daarmee het risico loopt om (zeer) zwak te worden. We begrijpen dat u heel graag wilt voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs te lang beneden de maat blijft en we hopen u met deze bijeenkomsten dan ook te kunnen ondersteunen.

Tijdens een ochtend-of middagbijeenkomst wordt ingegaan op de ervaringen van eerdere scholen met een dergelijk risico of het predicaat (zeer) zwak. Na een plenair gedeelte worden er drie parallelsessies aangeboden: voor bestuurders (of algemeen/bovenschools directeuren), voor schooldirecteuren en voor Intern Begeleiders.

 • Met bestuurders wordt bezien hoe vanuit de bestuurlijke of bovenschoolse rol gekeken moet en kan worden naar de school. Vragen die centraal staan, zijn: Hoe stuur je het verbeterplan van de school aan? Hoe ondersteun je de directeur? Wat zijn momenten om als bestuur in te grijpen?
 • Met schooldirecteuren wordt gesproken over het opstellen van een verbeterplan, het sturen op de kwaliteit van het onderwijs en het coachen op leerkrachtvaardigheden.
 • Met Intern begeleiders wordt ook gesproken over verbeterplannen en wordt bezien hoe opbrengstanalyses de situatie van de school duidelijker in kaart kunnen brengen. Ook wordt gesproken over de rol van de Intern begeleider bij de ondersteuning van collega’s.

Aantal deelnemers

De bijeenkomsten zijn kleinschalig, er is ruimte voor maximaal zestig deelnemers per keer. Mocht de belangstelling dit aantal overschrijden, dan worden in Utrecht extra bijeenkomsten georganiseerd tussen april en juni 2014.

Via deze link kunt u zich opgeven voor de bijeenkomsten. Wilt u meer weten over de bijeenkomsten? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met Anneke van der Linde.

Data bijeenkomsten