Regionale researchED congressen

2020

 • wo
  23
  sep

  Regionale researchED congressen

  15:00 - 20:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig
 • wo
  30
  sep

  Regionale researchED congressen

  17:00 - 20:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig
 • do
  19
  nov

  Regionale researchED congressen

  15:30 - 21:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig
 • wo
  04
  nov

  Regionale researchED congressen

  15:00 - 20:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig
 • wo
  14
  okt

  Regionale researchED congressen

  14:00 - 18:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig

 

Ontmoet een onderzoeker! researchED Nederland, het NRO en de PO-Raad slaan de handen ineen en organiseren vijf online congressen in 2020. Tijdens deze regionale bijeenkomsten worden leraren in contact gebracht met relevant onderwijsonderzoek en onderzoekers. Tegelijkertijd biedt de regionale opzet kans om actuele lokale vraagstukken uit te wisselen. 

23 september 2020 - researchED Arnhem/Nijmegen (online) 

Thema: Gelijke Kansen

Op de nationale researchED conferentie werd het boek ‘Werk Maken van Gelijke Kansen‘, geschreven door Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman, gelanceerd waarin belangrijke wetenschappelijke onderzoeksuitkomsten worden vertaald naar concreet handelen in de les. Tijdens deze researchED spreekt Eddie Denessen mede-auteur van ‘Werk Maken van Gelijke Kansen’ en verzorgt internationale topspreker en auteur van het succesvolle boek ‘Psychologie in de Klas’ David Didau de keynote. Leraar Gert Verbrugghen vertelt hoe hij samen met zijn team evidence-informed onderwijs toepast in zijn school. Judith Stoep komt vertellen hoe elf basisscholen samen met verschillende kennisinstellingen in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen met een praktijkgerichte onderzoeksaanpak werken aan het creëren van gelijke onderwijskansen. Meer info en aanmelden?

30 september - researchED Den Bosch (online)

Thema: Passend Onderwijs 

In 2020 wordt de invoering van het passend onderwijs geëvalueerd. Inmiddels hebben scholen en leraren er een aantal jaren mee gewerkt. Wat zijn de ervaringen? Lukt het om alle kinderen mee te nemen? Wat betekent de grotere diversiteit in de klas voor je didactisch handelen? Samen met de ‘Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch‘ organiseert researchED Nederland een conferentie waarbij we zowel vanuit de praktijk als vanuit het onderzoek inzichten met elkaar delen. Linda van den Bergh, Hans Pollen en Dominique Sluijsmans zijn de sprekers op deze researchED. 
Meer info en aanmelden?

14 oktober - researchED Heerlen (online)

Thema: Wijze lessen/Leerling verwachtingen

ResearchED Nederland, PO-raad en de NRO organiseren in samenwerking met OU en INNOVO voor de eerste keer de researchED conferentie in het zuiden en wel in Heerlen!Een aantal absolute topsprekers maakt hun opwachting en zij laten ons zien, waarom goede evidence informed didactiek nodig is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. En dat geldt zeker voor leerlingen, waarvoor leren en school niet vanzelfsprekend is. Wij staan voor gelijke kansen voor alle kinderen en delen graag onze goede praktijken en werkwijzen in Wie sjoen os Limburg is?
Meer info en aanmelden?

4 november - researchED Groningen (online)

Thema: Perspectief op leren 

Er is gekozen voor ‘Perspectief op leren’, omdat de dubbele betekenis van perspectief de nadruk legt op twee belangrijke doelstellingen van de bijeenkomst. Enerzijds gaat het om de verschillende perspectieven (visies) die deskundigen op leren kunnen hebben. Bijvoorbeeld vanuit het behaviorisme, positivisme, cognitivisme of constructivisme. Wat werkt in het onderwijs en hoe weten we dat? Bestaat er één waarheid als het gaat om hoe leerlingen het beste leren? Of is het altijd een kwestie van perspectief? Met de keuze voor dit thema is het de bedoeling een breed palet aan stromingen en visies te bieden, zodat bezoekers nieuwe inzichten en perspectieven kunnen opdoen en het tegelijk aanleiding kan geven tot discussies. Anderzijds gaat het bij ‘perspectief op leren’ om de kans, de mogelijkheid om te leren, zoals het bij perspectief op werk gaat om iemands baankansen. 

Meer info en aanmelden?

19 november - researchED Amsterdam (online)

Thema: Kansen in de Klas

Op 19 november 2020 presenteren researchED Nederland en de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam een regionale researchED conferentie voor alle leraren van Amsterdam en omstreken (en daarbuiten!) met het thema ‘Kansen in de Klas’!

We willen allemaal recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Maar wat betekent dat voor hoe we onderwijs vormgeven? Veel leerkrachten vinden het lastig om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip, uitsluiting en discriminatie met zich mee kan brengen. De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam heeft als doel de handelingsbekwaamheid van leerkrachten rondom diversiteit te vergroten.

Bevestigde sprekers zijn o.a.: Monique Volman, Arnold Jonk, Marco Snoek, Ben van der Hilst, Jan van der Ven en Thijs Roovers.

Meer info en aanmelden?

Meer weten of aanmelden voor een van de congressen? Lees meer over researchED op de website.