Schoolleidersconferentie 2014

2014

 • vr
  07
  feb

  Schoolleidersconferentie 2014

  09:30 - 14:00
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad, PO-Raad

Op 7 februari 2014 vindt de schoolleidersconferentie van de PO-Raad plaats. Op deze conferentie kunt u interessante workshops bijwonen en is er alle gelegenheid om te spreken met uw collega-schoolleiders. U kunt zich hier inschrijven voor de conferentie.

In een plenaire sessie praten we u bij over de nieuwe cao en wat het professioneel statuut betekent voor de rol van de schoolleider. Na de lunch volgt er een workshopronde, waar de deelnemers een keuze kan maken tussen de volgende onderwerpen:

 • Vensters PO/scholenopdekaart.nl: Een medewerker van Schoolinfo informeert u over de stand van zaken. Wat staat er dit jaar op stapel? Tevens is er ruimte voor uitwisseling: Wat zijn de ervaringen van de schoolleiders, hoe gaan collega’s ermee om, hoe landt het in de school en daarbuiten?
 • Professionalisering schoolleider: Welke mogelijke loopbaanpaden zijn er voor de schoolleider, wat is er mogelijk en welke opleidingen horen daarbij? 
 • Het nieuwe gedifferentieerde toezichtskader: De inspectie werkt aan een nieuw toezichtskader, waarin meer gedifferentieerd wordt. Het idee is om niet alleen risicogericht te werken, maar om àlle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te verhogen. De inspectie blijft toezicht houden ter bewaking van de basiskwaliteit, maar stimuleert ook scholen die beter kunnen. Zelfevaluatie van scholen gaat daar een grote rol in spelen. Op welke wijze kunnen zelfevaluaties van scholen/besturen en het toezicht van de inspectie goed op elkaar aansluiten?

De bijeenkomst vindt plaats van 10:00 tot 14:00 (inloop vanaf 9:30) bij Vergadercentrum Domstad te Utrecht.